Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

Автор:
Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

1. Ред за свикване на общото събрание.

 • Първият вариант е, в случай че сме избрали домоуправител, той да извести предварително съседите и да свика общо събрание за дискутиране на проблема.
 • Вторият вариант е да се съберем собственици с писмено искане на собствениците, които имаме най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата и да изготвим писмено искане до управителния съвет (управителя), който е длъжен да свика общо събрание в 10-дневен срок от получаването на искането.

2. На това общо събрание се обсъжда проблемът със съседа, който отказва да участва в поемането на разходите по общите части на входа и ако мнозинството от съседите, които присъстват на събранието вземе решение, следва да бъдат предприети действия за събиране на дължимите от некоректния съсед суми. Аз и съседите ми имаме претенции към дължимите от недобросъвестния съсед суми, заедно с начислените наказателни лихви. Преди да прибегнем до търсенето на правата си по съдебен ред можем да го направим по административен. С гласуване можем да вземем решение за съставянето на констативен протокол за нарушение. Този констативен протокол се предоставя в кметството, откъдето следва да проучат проблема и да издадат  акт за установяване на административно нарушение, а в последствие и наказателно постановление за административно нарушение, в следствие на което неизправният съсед следва да заплати глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

3. На практика, най- добре е управителят да попълни Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен препис от решението на общото събрание за събиране на съответните суми, както и оригинал на констативния протокол за установяване на неплащането, като в заявлението трябва да приложи банкова сметка или друг начин на плащане. Тези документи се входират в районния съд.

От този момент отново има няколко варианта:

 • Неизправният съсед да не предприема никакви действия в предоставения му по закон срок, вследствие на което след издаване на изпълнителен лист да ни бъде заплатена дължимата сума.
 • В предоставения му 14- дневен срок да входира в съда възражение, след което ни се предоставя нов едномесечен срок, за да подадем искова молба, да довнесем дължимата държавна такса, понеже сме внесли само 2 процента, а дължим общо 4  и да започнем дело.

В случай че аз и моите съседи срещаме затруднения със събирането на дължимите суми от нашия комишия, най-добре да се обърнем към адвокат, който да ни посъветва какви конкретни стъпки можем да предприемем.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

  Чл. 11, ал. 1 т. 1, т. 5, т. 13, ЗУЕС – относно компетенциите на общото събрание

  Чл. 12 – чл.17, ЗУЕС – относно изискванията за свикване на общо събрание

  Чл. 55, ал. 1, ЗУЕС – относно санкциите при неизпълнение на задължение, регламентирано в този закон

  Чл. 38, ал. 2, ЗУЕС- относно необходимите документи, които се прилагат към Заявлението по чл. 410 ГПК

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  Чл. 410, ГПК – относно входиране на Заявление за заповед за издаване на заповед за изпълнение

  Чл. 414, ГПК – относно входиране на Възражение

  Чл. 415, ал. 1, ГПК – относно срока за входиране на искова молба

  § Закон за административните нарушения и наказания

  Чл. 36, ал. 1, ЗАНН – относно образуването на административнонаказателно производство

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове