Какво да правя, ако мобилният оператор отказва да ми даде кода?

 • мога да отида в първия GSM сервиз, който ми се изпречи на пътя и там срещу съответното заплащане от моя страна да ми отключат телефона (обикновено е около 15-20 лв., което ако моят телефон е по-стар модел и струва реално не повече от 5 лв., е “леко” неизгодно);
 • мога да се поразровя из интернет и да намеря алгоритъм за отключване на моя модел телефон по IMEI номера му (ако следвам инструкциите правилно, обикновено отнема няколко минути).

Но, защо трябва да прибягвам до такива действия, когато аз съм в правото си да искам от мобилния оператор да ми “отключи” телефона?! Мобилният оператор не е “всемогъщ” и не може де ме “мачка”. Аз като страна по договора имам своите права и ще ги защитавам! В такъв случай мога да подходя така:

 • да отида в магазин или офис на мобилния оператор с искане да ми отключат телефона, а след като получа отказ да поискам да разговарям с управителя. Може, дори е препоръчително, да изложа в писмен вид пред него въпроса, като предоставя данни за себе си и телефона; документи, които удостоверяват плащането на пълната цена от мен; обстоятелствата около отказа на служителите в клона да ми съдействат (напр. искали са ми пари или са ми поставили други условия). Може и да добавя, че възнамерявам да се обърна към Комисията за защита на потребителите и да сезирам Комисията за регулиране на съобщенията.
 • Ако управителят на клона или друг представител на мобилния оператор не предприеме действия по въпроса, мога да подам жалба до Комисията за защита на потребителите.
 • Сезирам Комисията за регулиране на съобщенията.
 • Мога да подам граждански иск за претърпените вреди.
 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 183 – относно задълженията на страните по договор за продажба.

  § Търговски закон (ТЗ):

  чл. 342 – относно договора за лизинг.

  § Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 143 – относно това кои клаузи са неравноправни;

  чл. 146 – относно нищожността на неравноправните клаузи;

  чл. 178 – относно сезирането на КЗП.

  § Общи условия на МТел

  § Общи условия на Глобул

  § Общи условия на Виваком

  § Комисия за защита на потребителите

  § Комисия за регулиране на съобщенията