Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации

Автор:
Тайните на самоосигуряващите се лица и техните декларации

Осигуряване и пенсия

Ако отговарям на критериите на някоя от категориите самоосигуряващи се лица и ми е отпусната пенсия, аз мога сам да реша дали да продължа да се осигурявам.

Законът не е определил точно какъв вид пенсия трябва да получавам, за да бъда освободен от внасянето на осигурителни вноски. Поради това ако получавам каквато и да е по вид пенсия – лична, наследствена, инвалидна или друга пенсия -. мога да се осигурявам само по свое желание, когато упражнявам дейността си като самоосигуряващо се лице.

Извършвам повече от една дейност като самоосигуряващо се лице. Колко пъти трябва да се осигурявам?

Това може да са случаи, когато упражнявам свободна професия и в същото време имам фирма, която извършва някаква дейност или имам две и повече такива фирми, в които съм собственик или съдружник.

В този случай аз не дължа двойно осигуряване. Аз имам право да избера да внасям осигуровки за една от моите дейности, като аз мога да избера за коя дейност да бъдат те.

Но какво става ако освен като самоосигуряващо се лице, аз извършвам друга дейност по трудов договор и получавам доходи от нея?

В този случай аз дължа осигуровки върху сбора от получените доходи.

Аз съм земеделец или тютюнев производител, но упражнявам и друга дейност като самоосигуряващо се лице.

В този случай не мога да внасям авансовите си осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за земеделски стопани и тютюнопроизводители. Минималният размер на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малък от дохода, определен за дейността, различна от земеделската

Аз не трябва да внасям осигуровки за периодите, в които съм взимал парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не съм имал право на парично обезщетение.

Актуализира: Елица Колева

 • Източници

  § Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 4 от КСО – относно кои лица са самоосигуряващи се

  чл. 4 ал. 3 и 4 от КСО – относно възможността за избиране за какво да се осигурявам

  чл. 6, ал. 8 и 9 от КСО – относно авансовите вноски и годишното изравняване

  чл. 7, ал. 4 и ал. 6, КСО – относно срока за внасяне на осигурителни вноски

  § НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (НООСЛБГРЧМЛ):

  чл. 1 във вр. с чл. 9, ал. 2, т. 5 КСО – относно задължение за осигуряване и срока за започване и промяна на осигуряването

  чл. 2 относно възможност за избиране за осигуряване при две дейности като самоосигуряващо се лице

  чл. 3 – относно незадължението да се внасят осигуровки в определени периоди

  §Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2017г. (ЗБДОО):

  чл. 9, ал. 1, т. 4 и ал. 2 – относно размерите на минималния и максималния осигурителен доход.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове