Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Колко ми струва адвокатът?

Автор:
Колко ми струва адвокатът?

За защита по граждански дела:

 • за трудови дела – 150 лв.; (По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението.)
 • за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв.;
 • за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
 • за други неоценяеми искове – 300 лв.;
 • за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
 • на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
 • за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
 • за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.;
 • за производства по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.

За защита по граждански и административни дела, дела за делба, административно наказателни дела (при наказание глоба) възнаграждението се определя съобразно определен интерес*:

 • при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

За защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението е не по-малко от 800 лв. За защита по дела за делба възнаграждението не може да бъде по-малко от от 600 лв за всяка фаза. При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес възнаграждението е както следва:

 • за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър- 600 лв.;
 • за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
 • за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
 • за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
 • за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.

3. Минимален праг на възнагражденията по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Възнаграждението за защита в досъдебното производство зависи от повдигнатото обвинение, като при извършване на процесуални действия в различни дни – по 100 лв. за всеки ден.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението се определя от наказанието, предвидено за определеното престъпление.

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 400 лв.;
 • до 5 години лишаване от свобода – 500 лв.;
 • до 10 години лишаване от свобода – 800 лв.;
 • до 15 години лишаване от свобода – 1500 лв.;
 • над 15 години лишаване от свобода – 2000 лв.;
 • доживотен затвор – 3000 лв.;

При споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство – дължа 400 лв, а за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – 400 лв..

За проучване на дело без участие в наказателното производство – 300 лв.

За защита на гражданския ищец или гражданския ответник – 400 лв.

Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар (т.е. в началото плащам минимум и доплащам при благоприятен изход) по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 300 лв.

Размерът на възнагражденията е без включен в тях данък върху добавената стойност (ДДС).

Актуализира: Юрия Марковска

 • Източници

  § Закон за адвокатурата (ЗАдв):
  чл. 36
  – относно начина за определяне на адвокатско възнаграждение;

  чл. 38 – относно безплатното водене на дела и изплащането им от страната, осъдена да заплати разноските по делото.

  § Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

  чл. 1 – относно начина за определяне на адвокатско възнаграждение;
  чл. 5 – относно безплатното водене на дела от адвокат;
  чл. 6 – относно размера на адвокатско възнаграждение;
  чл. 7 – относно минимален праг на възнагражденията по граждански и административни дела за една инстанция;
  чл. 12 – относно минимален праг на възнагражденията по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

  чл.13 – относно размера на адвокатско възнаграждение с оглед наказанието, предвидено за съответното престъпление;
  чл.14 – относно допълнителното възнаграждение, когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден;
  чл. 17 – относно договаряне на резултативен хонорар;

  чл. 18 – относно възнаграждението за защита по дела от административнонаказателен характер;
  § 2а – относно данък добавена стойност върху адвокатско възнаграждение.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии