Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Да духнa или да не духнa в дрегера? Какво трябва да знам?

Автор:
Да духнa или да не духнa в дрегера? Какво трябва да знам?

Ако служителите на КАТ имат съмнения, че съм употребил алкохол, те може да поискат да установят със съответните уреди съдържанието на алкохол в кръвта ми. Има два варианта:

1. Проверка с техническо средство – дрегер.

 • Имам право на нов накрайник за дрегера.
 • Ако се съмнявам в изправността на уреда, с който ще бъда проверяван, имам право да поискам от полицаите да ми покажат задължителните знаци на уреда, които удостоверяват изправността му (дрегерът трябва да има залепен отгоре стикер за метрологична проверка, в противен случай е нелегитимен), както и документите, че той е минал съответния технически преглед (дрегерът минава през три вида проверки).
 • Ако не съм “близнал” и капка алкохол и съм напълно трезвен, но въпреки това дрегерът отчете стойност, различна от 0, при съставяне на акта да направя възражение, че искам експертиза на уреда, като това мое възражение задължително се вписва в акта.
 • Ако се съмнявам в отчетения от дрегера резултат, имам право да поискам от полицая да ми даде талон за медицинско изследване, който ми се връчва срещу подпис; И все пак трябва да знам, че дрегерът измерва алкохола в количество издишан въздух. С други думи – съдържанието в кръвната проба не е същото. Когато уредът, който носят катаджиите, покаже алкохол над допустимите 0,5 промила, не трябва да се отчайвам и да действам импулсивно, като напр. се опитам да пробутам подкуп.

Възможно е, дори да не съм употребил “капка” алкохол, дрегерът да покаже стойност различна от нула – напр. ако съм заклет пушач, вземам лекарства за хронично заболяване или пък еднократно съм приел някакво лекарство.

Важно! Имам право да не се съглася с тази проверка (тогава ми дават талон за лабораторно изследване), но трябва да имам едно наум, че при отказа от моя страна да бъда проверен с техническото средство (ако откажа да духна в дрегера) също е нарушение и за него подлежа едновременно на следните санкции:

 • отнемане на свидетелството за управление на МПС, т.е. могат да ми вземат книжката за срок от 2 години;
 • и глоба 2000 лв.

При проверката с дрегера ми се съставя акт, в който се вписват обстоятелствата, при които е извършена самата проверка, като напр. време, място, обстановка и т.н., установеното от проверката и моите възражения и бележки. Актът ми се връчва за подпис, а ако откажа да го подпиша, това се удостоверява със свидетели;

2. Кръвна проба в медицинско заведение

Кръвна проба за алкохол ми се взема в следните случаи:

 • когато взетата с техническото средство проба е некачествена;
 • когато оспорвам показанията на техническото средство;
 • когато откажа да духна в дрегера;
 • когато състоянието ми не позволява да ми се вземе проба с техническо средство, напр. напил съм се, блъснал съм се в дърво и съм си счупил челюстта.

Органите на КАТ ми съставят акт и попълват талон за медицинско изследване в три екземпляра (един за мен, един за отчет и един се прилага към акта). Талонът ми се връчва срещу подпис, като задължително трябва да съдържа данни в кое медицинско заведение да се явя и в какъв срок.  Срокът за явяването ми е 45 минути, когато съм извършил нарушението в населено място и 120 минути в останалите случаи, като при определянето му се вземат предвид отдалечеността на лечебното заведение и възможността да използвам обществен транспорт или друг вид превоз за отиване до него. Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила, може да имам “честта” да бъда лично придружен  от органите на реда до медицинското заведение.

Ако откажа да получа талона, това се установява с подписа на един свидетел. Ако не се явя в определеното ми лечебно заведение или откажа да дам кръв, концентрацията на алкохол в кръвта ми се определя по показанията на техническото средство.

Ако се явя “на уреченото място” лекарите се уверяват в самоличността ми чрез предоставяне на документ за самоличност от моя страна, вписват в амбулаторния журнал на лечебното заведение датата и часът на пристигането ми, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване.

Подлежа на освидетелстване от лекарите, като те съставят протокол за медицинско изследване, в който описват поведението, психичното ми състояние, ориентацията, паметта, болести, от които страдам, а също и това дали съм приемал някакви лекарства и какви през последните 24 часа. След освидетелстването ми вземат кръв за изследване, като това трябва да стане в часа, посочен в талона за медицинско изследване, като ако, по обективни причини този срок не може да бъде спазен, се отразяват причините за забавянето и часа, в който е взета пробата.

Кръвта се изпраща в лаборатория за изследване. Резултатът от изследването се изпраща в тридневен срок от вземане на пробата в поделението на МВР, посочено в талона за медицинско изследване. Лабораторното изследване на кръвните проби се заплаща от мен.

 • Източници

  §НАРЕДБА № 30 ОТ 27 ЮНИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО ОТ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  чл. 2 – относно това кога се прави мед. изследване;

  чл. 3 – относно талона за медицинското изследване;

  чл. 6 – относно отказа от мед. изследване;

  чл.8 – относно проверката на самоличността на явилото се лице;

  чл. 9 – относно явяването в медицинското заведение;

  чл.10 – относно освидетелстването на лицето;

  чл.11 – относно вземането на кръвната проба;

  чл.20 – относно изпращането на кръвната проба;

  § НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

  чл. 6 – относно нарушенията, за които се отнемат точки;

  § Закон за движението по пътищата

  чл. 174 – относно шофирането в нетрезво състояние;

  § Наказателен кодекс

  чл. 343 б НК – относно шофирането в нетрезво състояние;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове