Златния талон, като “награда за примерно поведение” ми дава определени привилегии:

 • отнемат ми се контролни точки само в 3 случая: т.нар. ”алкохолни нарушения”;
 • ако шофирам “почерпен”, след като съм употребил алкохол, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 точки;

Внимание! Шофирането с алкохол в кръвта над 1,2 промила е престъпление по българския Наказателен кодекс и там златният талон не може да ме спаси.

 • ако съм достатъчно “благоразумен” да повторя шофирането в нетрезво състояние – 15 точки;
 • ако откажа да ме проверят с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества в кръвта ми – 12 точки;
 • ако ме хванат в някакво друго нарушение от изброените в закона, точки не ми се отнемат (това е голямата привилегия). За целта обаче трябва да изпълня задължението, наложено ми с наказателното постановление (платя си глобата).

Тук мога да науча повече за процедурата по отнемане на точки и връщането на талона.

 • Източници

  § Закон за движението по пътищата

  чл. 174 – относно шофирането в нетрезво състояние;

  § НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

  чл. 3 – относно отнемането на точките;

  чл. 6 – относно нарушенията, за които се отнемат точки;

  § НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

  чл. 25 – относно издаването на талона;

  чл. 26 – относно отнемането на талона;

  § ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

  чл. 21, ал. 3 – относно таксата за издаване на талона.

  1. Наказателен кодекс (НК);

  чл.343б, ал.1 – относно шофирането с 1, 2 промила алкохол в кръвта като престъпление.