Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как и кога мога да се обръщам към Европейския съд по правата на човека?

Автор:
Как и кога мога да се обръщам към Европейския съд по правата на човека?

Като жалбоподател, аз трябва да съм физическо или юридическо лицеНе е задължително обаче да съм гражданин на държава-члена на Съвета на Европа, а е достатъчно нарушението, срещу което подавам жалба, да е извършено на територията на държава, задължила се да спазва Конвенцията и нейните Протоколи. Това означава, че хипотетично един китаец, претърпял нарушение на свое право на територията на България, може да се обърне към ЕСПЧ или пък аз при мой престой в Испания съм претърпял нарушаване на свое право също мога да се обърна към ЕСПЧ.

Важно! Мога да подам жалба, ако нарушението е било извършено от орган на държавата, например от съда или от публичната администрация. ЕСПЧ не може да разглежда жалби срещу частни физически или юридически лица.

NB! Мога да се обръщам до ЕСПЧ, едва след като съм изчерпал всички правни средства за защита в съответната държава т.е съм сезирал местните съдилища по въпроса и съм стигнал до последната съдебна инстанция, която се е произнесла с решение. Мога да подам жалба до ЕСПЧ в срок до 6 месеца от датата на решението на последната съдебна инстанция в страната. След изтичането на този срок съдът не може да я приеме за разглеждане.

Мога да напиша жалбата на всеки един от официалните езици на държавите-членки, ратифицирали Конвенцията, включително и на български. В писмото до съда трябва ясно да посоча предмета на жалбата. Мога да получа формуляр от Секретариата на съда, който след това трябва да върна до съда, попълнен със съответните данни.

Жалбата трябва да има следните реквизити:

 • моето име, дата на раждане, националност, пол, професия и адрес;
 • името, професията и адреса на моя представител, ако жалбата се подава от представител;
 • държавата-страна по ЕК, срещу която е насочена жалбата;
 • кратко изложение на фактите;
 • посочване на правата, гарантирани от ЕК, които са нарушени;
 • описание на всички вътрешноправни средства, които съм използвал за защита на нарушените права, като се посочва и датата на всяко съдебно решение или решение на друг орган, постановено в тази връзка;
 • посочва се в какво се изразява искането ми като жалбоподател, включително и искането ми за справедливо обезщетение по чл. 41 от ЕК.

Прегледът на жалбата е абсолютно безплатен. Жалбата задължително трябва да носи моя подпис като пострадал от нарушение или на моя представител (адвокат). Съдът не допуска анонимни жалби, но при желание самоличността ми да не бъде разкрита трябва да информирам съда незабавно и да посоча основателни причини за това. В този случай посочвам името си, но моля то да не бъде разкрито.
Съдът уведомява писмено за всяко свое решение.  Макар че прегледът на жалбата е безплатен, оттам нататък аз поемам своите собствени разходи като адвокатски хонорари и разходи за експертизи и кореспонденция. В Правилника на Съда е предвидена възможност след постановяване на решение за допускане на жалбата за разглеждане, да ми бъде отпусната помощ за правна защита. Това става служебно или по мое искане, когато средствата ми са недостатъчни за покриване на разноските по делото. Преценката е на председателя на отделението, което разглежда допустимата жалба. Първата задача на съда е да определи дали жалбата е допустима, т.е това е прегледът на жалбата и той се състои в това съдът да прецени, че делото отговаря на определени условия, посочени в Конвенцията.

Ако съдът установи нарушение на Конвенцията, той може да ми присъди обезщетение, което се състои от финансова компенсация за претърпените от мен загуби при нарушаването на моите права. Съдът може също така да изиска от държавата да възстанови разходите направени от мен по делото. Ако съдът установи, че няма нарушение, аз като жалбоподател няма да платя никакви допълнителни разходи (включително разходи, направени от държавата срещу която подавам жалба).

Важно!
Жалба може да се прати по пощата или факс на адрес:
Европейски съд по правата на човека
Съвет на Европа
67075 Strasbourg Cedex
Франция
Факс: +33 (0)3 88 41 27 30

*От рубриката ни “Предложи Право

 • Източници

  § Европейска конвенция за правата на човека, изменена и допълнена от Протоколи 11 и 14, придружена от Протоколи 1, 4, 6, 7, 12 и 13

  чл. 2-14, ЕК – относно правата, които гарантира Конвенцията

  чл. 1 Протокол 13 и чл. 1 Протоколо 6 – относно отмяна на смъртното наказание

  чл. 34, ЕК – относно лицата, които могат да предявяват жалба до ЕСПЧ

  чл. 35, ЕК – относно допустимостта на жалбата

  чл. 41, ЕК – относно справедливото обезщетение

  § Правилник на Европейския съд по правата на човека в Страсбург

  чл. 33, Правилник – относно анонимността на жалбоподателя

  чл. 34, Правилник – относно езика на жалбата
  чл. 47, Правилник – относно реквизитите на жалбата и желанието за анонимност на жалбоподателя

  чл. 91, Правилник – относно безплатна правна помощ

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове