Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Регистрация на МПС в КАТ

Автор:
Регистрация на МПС в КАТ

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ,  трябва и  да подготвя следните документи:

 • писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
 • документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
 • документ за самоличност (напр. лична карта);
 • документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
 • митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
 • документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Процедурата

 • Извършва се обстоен технически оглед на превозното средство  в пунктовете за регистрация. Ако всичко е наред се съставя протокол.
 • Заплащам екотакса.
 • Представям необходимите документи.
 • Заплащам такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата № 4 към Закона за държавните такси (6лв.).
 • След заплащане на тази такса ми се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон).
 • Получавам табели с номера.

Регистрационният номер

Предоставят ми се табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Ако използвам издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от КАТ и подлежа на глоба.

Полезни документи:

 • Източници

  § Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

  чл. 145, ЗДвП – относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

  §НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  чл. 2, Наредба – относно мястото за регистрация;

  чл. 3, Наредба – относно срока за регистрация;

  чл. 9, Наредба – относно свидетелството за регистрация;

  чл. 10, Наредба – относно табелите с номера;

  чл. 11, Наредба – относно използването на неиздадени по установения ред регистрационни номера;

  чл. 12, Наредба – относно необходимите документи при регистрация в КАТ;

  чл. 13 и 32д, Наредба -прегледа на МПС в КАТ;

  чл. 17, Наредба – относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

  § НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

  чл. 1, Наредба – относно таксата за МПС.

  § Закон за държавните такси

  чл. 4, ЗКД – относно таксите за регистрация на МПС.

  § ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

  чл. 26 – относно размера на таксите.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове