Екотакса

Ако купувам кола нов внос, трябва да заплатя екотакса, или т.нар. продуктова такса. Тя се заплаща еднократно  при въвеждане на колата в движение в страната и размерът й варира според колата, която купувам. Обикновено в КАТ има ценова листа, по която мога да се ориентирам. Но ако такава липса, мога да се ориентирам за цената по Приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2 на Наредбата. Критерият е “възрастта” на колата, която купувам.

Винетка

Ако купувам МПС нов внос следва да се снабдя с необходимата винетка, ако ще карам по републиканските пътища. Цената на винетния стикер се определя според категорията на превозното средство и периода, за което го купувам.

Данък

 • В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да платя данък върху превозното средство, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.

Регистрация в КАТ

 • Ако купувам вече регистрирано МПС, в 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ по настоящия ми адрес копие от договора с данните на продавача.
 • Ако купувам МПС нов внос, съм длъжен да я регистрирам в КАТ в 2-седмичен срок от покупката. Трябва да представя полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” при регистрацията. Обикновено тогава се заплаща и еко таксата.

Деклариране в общината

От 01.01.2015 г. не съм длъжен да декларирам закупения автомобил в общината, ако съм го регистрирал в КАТ. Това правило обаче не важни, когато МПС се купува от съсобственици. Ако например съм купил МПС заедно с мой роднина, то в 2-месечен срок от придобиването, един от нас е длъжен да декларира покупката пред общината по постоянния си адрес.  При подаване на съответната декларация трябва се представи и документ за платения при придобиването данък.

Повече информация за регистрацията на едно МПС в КАТ мога да прочета тук.

 • Източници

  Кодекс за застраховането (КЗ)

  чл. 461 и 483 (КЗ) – за сключването на застраховка “Гражданска отговорност”;

  чл. 491 (КЗ)- за отношенията между продавач и купувач на МПС при сключена застраховка “Гражданска отговорност”.

  § Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

  чл. 145, ЗДвП – относно задълженията, произтичащи от сделката.

  §Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок

  чл. 3 – относно задължението за изпозване на винетен стикер.

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 52, ЗМДТ – относно данъчните задължения при придобиване на МПС;

  чл.54, ЗМДТ – относно декларирането на придобитото МПС в общината.

  §НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  чл. 12 – относно необходимите документи при регистрация в КАТ.

  § НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

  чл. 1 – относно такста за МПС.