Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога подавам декларация за действителен собственик на фирма?

Автор:
Кога подавам декларация за действителен собственик на фирма?

През март 2018 Народното събрание прие нов Закон за мерките срещу изпиране на пари и с това действие се започна голяма неразбория покрай едно ново чисто административно задължение на фирмите – да декларират свой действителен собственик. Тогава се вдигна малко шум покрай новите правила, но законът не можеше да се прилага без да бъде приет правилник към него, който да конкретизира някои детайли в различните процедури. Този правилник беше приет в самия край на 2018 – всъщност на 31.12.2018 г. С правилника бяха предвидени процедура и образци, които да се използват при обявяване на действителни собственици. Уви, техническата инфраструктура, която да позволява това да се случи, все още не беше готова. Тя се изгради чак в края на януари, 2019.

И така… Аз съм малък предприемач с малка фирма. Законът и правилника към него са твърде сложни за мен, да не говорим пък за самата процедура. Трябва ли да подам декларация за своята фирма, каква е процедурата за това и какви са сроковете?

Кои фирми трябва да декларират свои действителни собственици?

Действителен собственик на една фирма може да бъде само физическо лице. Физическото лице е човек. Освен физически лица има и юридически лица – фирми, организации, кооперации и други. Всъщност всяко лице, което не е физическо, е юридическо. Съгласно новия ЗМИП всяко търговско дружество трябва да обяви в Търговския регистър физическите лица, които стоят зад него.

Аз имам ЕООД и съм него едноличен собственик. Така е посочено и в Търговския регистър. Какво повече трябва да декларирам? За мое щастие нищо. Изискването за деклариране на действителни собственици се отнася до фирми, за които са изпълнение следните две условия едновременно:

  1. Във фирмата да има собственик или съдружник – юридическо лице;
  2. Юридическото лице да притежава поне 25% от капитала на фирмата.

В останалите случаи действителните собственици на фирмата вече са обявени в Търговския регистър

Приема се, че, когато като собственик или съдружник е посочено юридическо лице, може да бъде скрито физическото лице, което стои зад него. За български юридически лица това е трудно. Когато обаче собственик на фирмата е някое офшорно дружество, съвсем логично може да се стигне до прикриване на реалния собственик.

Ето една картинка, която може малко да ме улесни в разбирането на това кои са действителните собственици в една фирма:

Декларация за действителен собственик на фирма

Ами акционерните дружества?

Действителните собственици на акционерните дружества не се записват по партидата на фирмата в Търговския регистър. Поради това трябва да се декларират всички акционери, които имат повече от 25% от акциите в дружеството. Когато акционер с повече от 25% е юридическо лице, се посочва неговият действителен собственик.

Каква е процедурата за деклариране на действителен собственик на фирма?

В Правилника за прилагане на ЗМИП е включен образец на декларация, която трябва да използвам. Това е Приложение 3 от Правилника.

Тази декларация се попълва от лицето, което представлява фирмата. В случая с ООД и ЕООД това е управителят. Аз, като управител, трябва да попълня декларацията и да я подпиша пред нотариус. Това е важно изискване. Нотариалната заверка не е скъпа – само 6 лв. Заверявам единствено своя подпис, а не съдържанието на декларацията.

След като попълня декларацията, трябва да я подам в Търговския регистър. За целта използвам заявление по образец Б7. Мога да подам заявлението на място, а мога и с електронен подпис онлайн. Вторият вариант е по-добър, защото таксата е двойно по-малка – само 20 лв.

Важно е да внимавам много когато попълвам заявлението, защото, ако допусна грешка, после вероятно ще трябва да го подавам отново.

Важно: Ако ми е необходима помощ при подаване на декларацията, мога да получа такава тук.

Срокът за подаване на декларациите е до 31.05.2019 г. Този срок важи за вече регистрирани фирми. Новите фирми обаче също ще трябва да декларират своите действителни собственици в регистъра.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

адв. Никола Пенчев

адв. Никола Пенчев

адвокат

Ники е част от екипа от 2014 г. За него pravatami.bg е мисия - да направи правото достъпно за всички. Ники харесва както правото, така и технологиите и съчетаването им в едно е сбъдната мечта за него.

Свързани статии

Коментар