2017-11-16 3-ма най-активни граждани

3-ма най-активни граждани

pravatami.bg

 

Резултати от фотоконкурс “Правата ми са нарушени”

Срок на провеждане на Фотоконкурс: 14.02.2014 – 15.03.2014

Участници във Фотоконкурс:

 • Общ брой участници: 6069 заинтересовани от нарушените им Права граждани.
 • Участници със снимки, отговарящи на условията: 37.
 • Победители във Фотоконкурса, “наградени” с граждански приз “Активен гражданин”, тъй като предметните ни награди не са нищо в сравнение с изграждането на едно активно гражданско общество, познаващо и отстояващо правата си.
  • Елена Костадинова – първо място.
  • Нели Иванова – второ място.
  • Теодора Иванова – трето място.

Информация за снимковите материали от проведения Фотоконкурс:

 • Публикувани снимки: 100 снимкови материала от активните граждани-папараци на нарушения.
 • Изтрити снимки, неотговарящи на условията: 63.
 • Общ брой гласове за всички снимкови материали: 6416 граждани, искащи да подкрепят каузата, да защитят правата си и да намалят нарушенията, давайки им гласност.

Информация за снимкови материали, спечелили награда от Фотоконкурса:

Количествени и качествени резултати за fb.com/pravatami.bg & каузата на pravatami.bg за повишаване на правната култура на обществото ни:

 • Снимка на I място: Нарушение на екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, свързани с образуването и третирането им /Източник: чл. 6 от Закон за управление на отпадъците/. Административна санкция: глоба в размер от 300 до 1000 лв. /Източник: чл. 104 от Закон за управление на отпадъци/.
  • Брой харесвания на снимка, спечелила първо място: 1910
 • Снимка на II място: Неправилно паркиран автомобил. Нарушение на правилата за паркиране на автомобил в населено място /Източник: чл. 94 от Закон за движение по пътищата/. Престой и паркиране върху тротоар е допустимо и не в нарушение на закона само ако има оставени 2 метра за преминаване на пешеходци. /Източник: чл. 94, ал. 3, изр. последно от Закон за движение по пътищата/.
  • Брой харесвания на снимка, спечелила второ място: 1621
 • Снимка на III място: Инвалидна колична, движеща се по трамвайни релси. Инвалиди, придвижващи се с инвалидна количка, са пешеходци според Закона за движение по пътищата /Източник: чл. 107, т. 3, Закон за движение по пътищата/. А пешеходците, вкл. и инвалидите като такива, са длъжни да се движат само по тротоара или банкета на пътното платно /Източник: чл. 108, ал. 1, Закон за движение по пътищата/.
  • Брой харесвания на снимка, спечелила трето място: 1368
 • Партньори: Capt’n Social & Electron.bg.
 • Нови поддръжници на каузата за повишаване на правната култура на обществото ни: 6069.

На какво да наблегнем като граждани?

“Правата ми са нарушени” разкри заинтересоваността и отношението на обществото към нарушенията, заобикалящи ни всеки ден. Спечелилите първите места участници, заедно с техните снимки, разкриват едни от най-често срещаните проблеми и нарушения на модерния град и общество – неправомерно изхвърлени битови отпадъци и нерегламентирани сметища; направилно паркирани автомобили, неспазващи отстоянието между тях и близките сгради; липса на условия за нормалното предвижване на хората в затруднено положение, принуждаващи ги дори да нарушават някои от правилата за движение по пътищата. Да, държавата носи своята отговорност към гражданите си, но и ние сме отговорните сами помежду си. Това е формулата за гражданско общество. Правата са част от нашите задължения. За да наблегнем на първите, следва да спазваме вторите.

Условията за участие.

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как