Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Категоризация на заведения / ресторанти

Автор:
Категоризация на заведения / ресторанти

Вече разбрах какви са изискванията и документите, които са ми необходими, за да отворя ресторант. Виждам обаче, че в другите заведения има сложени табели със “звезди” ,“удостоверение за категоризация” и т.н.. Чудя се необходимо ли ми е в този начален етап и ако да, то тогава как мога да се сдобия и аз с това?

Какво е категоризиране на ресторант?

За да нарека заведение си “ресторант”, то трябва първо да бъде определено като такъв. Не всяко място, което предлага храна, е ресторант и думи като “бързо хранене”, “кръчма”, “бистро” не са случайни. Оказва се, че като заведение за хранене и развлечения, ресторантът може да бъде:

 1. класически;
 2. специализиран – например за барбекю, грил или скара; за пица и паста; за риба или друго;
 3. с национална кухня – българска или чуждестранна;
 4. ресторант-клуб;
 5. атракционно-тематичен ресторант – например ако съм решил да направя заведението си със специален облик – с шатри, колиби и т.н.

Изборът е мой, но аз трябва да го направя – да конкретизирам какво и как ще предлагам в ресторанта си. С две думи категоризирането е определяне на вида на заведението, за да може клиентите ми да знаят какво ще получат, щом дойдат при мен.

Как става категоризирането на практика?

Категоризирането се извършва от кмета на общината, в която ще открия ресторанта. Разбира се, има служители, които се занимават точно с това. Тоест, ако искам да отворя ресторант във Варна, трябва да отида в сградата на община Варна, където ще ме информират кого и къде да търся.

Процедурата започва, когато подам заявление-декларация за категоризиране. Бланка ще ми дадат в общината, но за да се ориентирам предварително, мога да погледна образеца тук. В заявлението трябва да опиша:

 1. имената ми, заедно с адреса ми, телефон за връзка и e-mail, ако имам такъв;
 2. информация за ресторанта – как ще се казва и  адрес;
 3. колко звезди искам да бъде – една, две или три звезди. Колкото повече звезди искам да получа, толкова по-големи изисквания трябва да спазя относно обзавеждането, оборудването и изграждането, както и за квалификацията на моите служители.

Ако искам да отворя ресторант с четири или пет звезди, категоризирането се извършва от Министъра на туризма и заявлението си трябва да подам в Министерството на туризма.

 1. на мое име ли се води собствеността на имота – ако да, тогава трябва да представя нотариалния акт. Може да съм го закупил в качеството ми на едноличен търговец (ЕТ), а може и да е на друг човек. Ако собствеността не е моя, необходимо е да приложа и копие от договор за наем;
 2. ако ще бъда управител в заведението си, трябва да представя моята професионална и езикова квалификация и имам ли стаж в туризма.Отново доказвам това с документи. Ако искам ресторант с “една” звезда, достатъчно ми е да имам средно образование и 1 година стаж в туризма. Но ако искам “две” звезди, минималният стаж се повишава на 3 години. С всяка една звезда изискванията растат.
 3. професионалната и езикова квалификация на персонала ми. Това доказвам чрез копие от дипломите на персонала. Тук отново влияние оказват звездите на ресторанта. За “една” звезда, готвачът ми може да има само средно образование, но за “две” и повече, образованието трябва да специализирано в туризма.

Подадох заявлението. А сега какво?

Сега остава да чакам. Служителите в администрацията на общината имат 14-дневен срок да разгледат заявлението ми заедно с всички документи, които съм приложил. Ако съм объркал нещо, ще получа писмо в рамките на десетина дни, в което ще ми обяснят какво трябва да поправя. Трябва да действам бързо, защото имам срок от 14 дни и ако не го спазя, процедурата ще се прекрати. Ако всичко е наред, кметът ще издаде заповед и временно удостоверение откритата процедура по категоризиране.

Какво е временно удостоверение?

Временното удостоверение се издава само и единствено в моя полза. С него доказвам, че съм започнал процедура по категоризиране и мога спокойно да извършвам дейност в заведението си. То важи 3 месеца от датата на издаване. В този срок работна група, съставена от служители в общината, трябва да посети ресторанта ми и да прецени дали той съответства на определени законови изисквания. Например изготвените менюта, освен на български, трябва да са преведени на поне един чужд език (английски, руски, румънски и др.). Или дали винаги има лед за клиентите; дали масите ми винаги са почистени и т.н. Важно е да знам, че трябва да поставя временното удостоверение на място, където ще могат да го виждат всички посетители. Ако не го направя, ме грози глоба от 500 до 1000 лв. за физическо лице или между 1000 и 3000 лв. за фирми и еднолични търговци (ЕТ).

Кога ще получа удостоверение за категория?

След като проверката приключи и всичко при мен е изрядно, остава само кметът на общината да издаде заповед за определяне на заявените от мен вид и категория на обекта и да изготви крайния документ – удостоверението за категория. Срокът, за който важи удостоверението, е 5 години от издаването му, т.е. ако след 5 години искам да продължа да развивам ресторанта си, трябва пак да извърша цялата процедура. В случай че в резултат на проверката се установи, че не съм спазил някое изискване, работната група ще ми даде максимум 45 дни, за да приведа заведението си в нормите. Ако не го направя, кметът на Общината ще издаде заповед, с която ще откаже категоризиране на обекта.Същата мога да обжалвам пред областния управител на съответната област, в която попада общината или пред административния съд в 14-дневен срок.

Колко ще ми струва?

Всичко това, разбира се, не е безплатно. Още когато подавам документите си, трябва да заплатя такса в зависимост от това колко места за сядане съм решил да има. Цените са следните:

 1. до 20 места за сядане – 150 лв.;
 2. от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.
 3. от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
 4. от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
 5. над 300 места за сядане – 2000 лв.

Мога ли да работя без удостоверение?

Важно е да знам, че има предвидена глоба в размер от 500 до 5000 лв. за физически лица и от 1000 до 10 000 лв. ако съм юридическо лице (фирма) или едноличен търговец (ЕТ), в случай че заведението ми работи, а аз нямам Удостоверение за категория. Кметът на общината може да наложи глоба между 100 до 500 лв. за физическите лица и от 500 до 1000 за фирма или ЕТ, ако не сложа Удостоверението на видно място за всички посетители. Ако Комисията за защита на потребителите (КЗП) дойде на проверка, има право дори да затвори временно ресторанта ми. Ето защо, за да избегна излишни главоболия, е хубаво да дам старт на тази процедура.

 • Източници

  Закон за туризма (ЗТ):

  чл. 114, т. 1 – относно осъществяването на дейност при издадено временно удостоверение;

  чл. 119, ал. 1 – относно задължението за категоризиране на заведенията за хранене и развлечения;

  чл. 124, ал. 2 и ал. 3 – относно видовете заведения и хранене и развлечения и типовете ресторанти;

  чл. 127, т. 2 – относно определянето на категория от министъра на туризма;

  чл. 128, т. 2 – относно определянето на категория от кмета на общината;

  чл. 129, ал. 1, т. 1 и т. 2 – относно съдържанието на заявление-декларацията и документите към него;

  чл. 130, ал. 1 – относно срока за разглеждане на документите;

  чл. 130, ал. 2 – относно срока за уведомяване при непълноти и нередовности в заявлението и срока за отстраняването им;

  чл. 130, ал. 3 – относно неотстраняване на непълнотите и нередовностите;

  чл. 130, ал. 4, т. 3 – относно срока за валидност на временното удостоверение;

  чл. 130, ал. 5 – относно проверката на място от експертна работна група;

  чл. 130, ал. 7, т. 2 – относно заповедта за отказ от категоризиране на обекта;

  чл. 130, ал. 11 – относно обжалването на издадените заповеди;

  чл. 133 , ал. 2 – относно срока на валидност на издаденото удостоверение за определена категория;

  чл. 133, ал. 3 – относно подаване на ново заявление-декларация при изтичане на срока на валидност на удостоверението;

  чл. 177, ал. 2, т. 1, б. “в” – относно възможността на Комисията за защита на потребителите да затвори временно обекта;

  чл. 179, ал. 2, т. 1 – относно възможността кметовете на общини да налагат глоби и имуществени санкции;

  чл. 206, ал. 1 – относно размер на глоби при некатегоризирани обекти;

  чл. 209 – относно глоби при непоставяне на видно място на удостоверението;

  чл. 214 – относно размер на глоби при непоставяне на видно място на временното удостоверение.

  Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията:

  чл. 2, ал. 1 – относно задължението за категоризиране на туристически обекти;

  чл. 6 – относно видовете ресторанти;

  чл. 22, ал. 3 – относно срок за отстраняване на неспазени законови изисквания относно обектите;

  Приложение № 3 – относно изискванията за професионална и езикова квалификация и към изграждане, обзавеждане и оборудване на заведенията за хранене и развлечения.

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

  чл. 2, т. 4 – относно сумата за извършване на услугата по категоризиране на заведение за хранене и развлечение.

  Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 84, ал. 1 – относно срок за оспорване по административен ред на заповедите на кмета на община;

  чл. 149, ал. 1 – относно срок за обжалване пред Административен съд на заповедите на кмета на община;

  Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

  чл. 45, ал. 1 – относно непосредствено по-горестоящия орган на кмета на община.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виктория Пенчева

Виктория Пенчева

автор

Виктория е правоспособен юрист по образование и природозащитник по душа. Интересът й е към наказателноправните науки и психологията на поведението у хората. Мечтае някой ден да използва тези знания и за защита на живата и неживата природа.

Свързани статии