Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да стана занаятчия?

Автор:
Как да стана занаятчия?

Започнах да се занимавам с художествена керамика като хоби. Хареса ми много и реших да се захвана с този вид занаят по-сериозно. Разбира се, пред мен стоят много въпроси. Основно бих искал да разбера какви етапи трябва да премина в своята дейност, за да стана занаятчия.  

Какво е занаят?

Занаят е всяка дейност или услуга, която извършвам по занаятчийски начин. Това означава, че дейността/услугата, която извършвам:

 1. е включена в списъка на занаятите – напр. грънчарство, ковачество, шапкарство и др.;
 2. изпълнявам я на ръка или със специфични инструменти, така че продуктът да бъде уникален – напр. стан, ако се занимавам с тъкачество;
 3. за да я върша, са ми нужни специални знания и умения, придобити от занаятчийско обучение – напр. обучението, което преминах при майстор дърводелец;
 4. извършвам я като занаятчия, независимо дали самостоятелно, или в сдружение, т.е. ако рисувам върху стъкло, но само като хоби, не мога да го определя като занаят.

Как да започна да се занимавам със занаятчийство?

Първата стъпка, която предприемам е да започна да изучавам занаят като чирак,  ако:

 • съм навършил 16 години;
 • не се обучавам в училище в дневна форма, т.е. първа или втора смяна;
 • не съм редовен студент.

Обучава ме майстор, като той може да обучава едновременно само двама чираци. Ще се обучавам  не по-малко от 3 години и по-дълго от 4 години. Мога да премина своето обучение в:

 • предприятие, организирано по занаятчийски начин – неговата дейност е включена в списъка на занаятите, и се извършва от занаятчии със специални знания и умения (на ръка или със специфични инструменти); 
 • Национално сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”. 

За целта трябва да ми е осигурено подходящо място.

За да завърша обучението си като чирак, трябва да положа калфенски изпит пред комисия от майстори. Такъв се провежда два пъти в годината. Важно! За да се явя а този изпит, ще трябва да платя такса. Таксата, която трябва да заплатя, е 70 лв. 

Какво следва?    

Когато положа успешно изпита, получавам свидетелство за калфа. То се издава от Регионалната занаятчийска камара. Тук мога да открия Регионалната занаятчийска камара в моя град. Важно! Такова свидетелство мога да получа и ако: 

 • не съм бил чирак, но съм упражнявал занаят 3 години и съм преминал успешно калфенския изпит или
 • притежавам втора или трета степен професионална квалификация – професионални знания и умения, придобити при завършване на основно или средно образование напр. професионална гимназия.

Като калфа постоянно упражнявам своя занаят в предприятие, организирано по занаятчийски начин, както вече разбрах в него дейността е включена в списъка на занаятите, извършва се от занаятчии със специални знания и умения на ръка или със специфични инструменти.

Как да стана майстор?

На първо място трябва да съм упражнявал занаята от 2 години и:

 • да съм калфа или
 • да имам средно (напр. специалност дърворезбарство в професионална гимназия) или по-високо образование по тази специалност.

След това е нужно да премина обучение за майстор в предприятие, организирано по занаятчийски начин или в Национално сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.

Следва да бъда допуснат до майсторски изпит с решение на изпитната комисия, тя ме уведомява за взетото решение в 15-дневен срок от деня, в който съм подал заявление да бъде допуснат до изпита. Важно! Ако не бъда допуснат до изпит, мога да обжалвам решението на Комисията. Жалбата подавам пред административния съд, в района на който се намира седалището на Регионалната занаятчийска камара (напр. ако се намира във Варна, жалбата подавам в Административен съд – гр. Варна). Срокът, в който мога да подам жалбата си, е 14 дни от съобщаването на отказа да бъда допуснат до майсторски изпит.

Мога да бъда допуснат до изпит, ако упражнявам занаята от 2 години и:

 • съм калфа или
 • имам средно или по-високо образование по тази специалност.

Изпитът се провежда два пъти в годината. Състои се от три части:

 1. практическа;
 2. теоретична;
 3. педагогическа, ако нямам завършен курс с педагогическа насоченост или документ, който да удостоверява, че притежавам някакъв педагогически стаж.

За да се явя на изпит, заплащам такса:

 • 150 лв., ако съм положил калфенски изпит;
 • 50 лв., когато съм предложен от управителния съвет на регионалната занаятчийска камара, ако имам основателна причина, която мотивира неговото решение да не заплатя пълната такса или съм изпълнил всички изисквания за явяване на изпит за майстор и съм член на Задругата на майсторите на художествени занаяти;
 • 250 лв., ако не попадам в горните две хипотези – напр. ако имам средно или висше образование в тази област.

Ако не положа успешно изпита, имам право да се явя отново, но след 6-месечно обучение. В случай че се справя успешно, Националната занаятчийска камара ми издава свидетелство за майстор. Такова свидетелство може да ми бъде издадено и ако не съм положил изпит, но имам висше образование в областта и най-малко 2 години стаж. За да ми издадат майсторско свидетелство трябва да  заплатя такса от 50 лв.

Като майстор вече познавам детайлно занаята, така че да мога да го осъществявам сам.

 • Източници

  Закон за занаятите (ЗЗ):

  чл. 3, ал. 1 – относно понятието занаят;

  чл. 3, ал. 2 – относно понятието занаятчийски начин;

  чл. 45, ал. 1 – относно понятието чирак;

  чл. 45, ал. 3 – относно кога имам право да стана чирак;

  чл. 45, ал. 1 – относно обучението от майстор;

  чл. 46, ал. 4 – относно забраната да се обучават повече от двама чираци едновременно от един майстор;

  чл. 46, ал. 2 – относно обучението за чирак;

  чл. 49 – относно полагане на калфенски изпит;

  чл. 52, ал. 1 – относно предназначението на калфенския изпит;

  чл. 53, ал. 4 – относно провеждането на калфенския изпит;

  чл. 51, ал. 2 – относно определяне датата и часа на калфенския изпит;

  чл. 53, ал. 2 – относно провеждане на калфенския изпит пред комисия;

  чл. 50, ал. 2 – относно получаване на свидетелство за калфа;

  чл. 50, ал. 1 – относно понятието калфа;

  чл. 56 – относно обучение за майстор;

  чл. 61, ал. 1 – относно решение на комисията за допускане до майсторски изпит;

  чл. 59, ал. 1 – относно условията за допускане до майсторски изпит;

  чл. 60, ал. 4 – относно провеждане на майсторски изпит;

  чл. 57, ал. 2 – относно частите на майсторския изпит;

  чл. 62 – относно възможност за повторно явяване на изпит;

  чл. 55, ал. 2 – относно издаване на майсторско свидетелство;

  чл. 55, ал. 1 – относно понятието майстор.

  Закон за професионалното образование и обучение  (ЗПОО)

  чл. 8 – относно придобиване на професионална квалификация.

  Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 133, ал. 1 – относно подсъдността на административните съдилища;

  чл. 149, ал. 1 – относно срока за подаване на жалба.

  Тарифа за таксите, събирани по Закон за занаятите:

  чл. 3 – относно такса за явяване на калфенски изпит;

  чл. 14, т. 1 – относно такса за явяване на майсторски изпит;

  чл. 13 – относно такса за издаване на майсторско свидетелство.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Жекова

Натали Жекова

автор

Натали е студент по Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Правото е нейна мечтана сфера за развитие от малка. Обича изкуството, книгите и да пътува. Открива значимостта на правото навсякъде около нас и вярва, че неговото разбиране е важно за всеки.

Свързани статии