Как да си направя служебен абонамент:

 • Подавам молба със свободен текст до отдел “Организация и безопасност на движението” към Столична община. Представям данните на фирмата, броя паркоместа, за които искам абонамент и точния адрес, където ще ползвам местата за паркиране. Важно: Паркоместата се отдават само на посочения от мен адрес или съвсем близо до обекта.
 • Към молбата прилагам копие на актуалното състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията и копие на договор за наем или копие на нотариалния акт за желания адрес.
 • Изброените документи подавам до Центъра за градска мобилност, поделение „Паркиране и мобилност” на адрес:  гр. София, ул. “Будапеща” № 17, ет. 7, между 10:00 и 12:00 часа.
 • Там ми се изготвя разрешително и скица, за които заплащам на касата на отдела 45 лв. при получаването им.
 • След това слизам на първият етаж на сградата до отдел “Служебен абонамент”, за да ми се изготви договор, към който трябва да приложа копие на актуалното състояние на фирмата.

Цени с ДДС, които трябва да заплатя за служебен абонамент за 1 паркомясто за 1 месец са:

 • 650 лева за „Синя зона”;
 • 450 лева за „Зелена зона”;
 • 264 лева  извън зоните.

4. Като закупя винетен стикер като собственик на жилищен имот, намиращ се в обхвата на зоната.

Документи за издаване на винетен стикер подавам в офисите на Центъра за градска мобилност на ул. “Будапеща” 17 и на пл. “Възраждане” № 1. Освен това мога да подам документи и онлайн. Необходимите документи, които трябва да представя, са:

 • личната ми карта;
 • регистрационния талон на колата ми;
 • заявление по образец;
 • документ за платен данък за автомобил;
 • документ за платена гражданска отговорност;
 • документ за платен данък на жилищния ми имот;
 • документ с клиентски номер на един от основните битови доставчици (електро-, водно-, газо- или топлоснабдяване).

В срок от 5 работни дни след подаване на документите стикерът е готов и следва да го залепя на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила ми.

Цени с ДДС за винетни стикери заплащам в размер на:

 • 150 лева за 1 година за „Синя зона”;
 • 100 лева за 1 година за „Зелена зона”;
 • 15 лева за 1 месец за „Синя зона”;
 • 10 лева за 1 месец за „Зелена зона”

Важно: Посочените цени са за един автомобил на жилище, а за всеки следващ заплащам такса в трикратен размер.

5. Като използвам карта за преференциално паркиране за хора с увреждания. Местата, на които мога да спра като инвалид или като шофьор на автомобил, превозващ инвалиди, са обозначени с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка на международния символ „Инвалид”. Той представлява изображение на бял човек в инвалидна количка на син фон. Картата за преференциално паркиране ми се издава от кмета на Столична община.

Ако имам нужда от допълнително информация, мога да позвъня на телефон 0700 13 233, на който отговаря Информационният център за градска мобилност.