Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как и къде мога да гласувам на изборите?

Автор:
Как и къде мога да гласувам на изборите?
 • В съответната избирателна секция на територията на страната, където фигурирам в списъка на гласоподавателите по постоянния ми адрес, посочен в личната ми карта. Мога да направя справка дали фигурирам в списъка:
  • Като проверя в общината по постоянния ми адрес – на място или в Интернет, според възможностите на съответната община.
  • Като проверя в сайта на Главна дирекция ГРАО – сайтът е активен само преди конкретни избори.
 • В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, като подам заявление до тях в срок от 25 дни преди датата на изборите. Заявлението трябва да подпиша саморъчно и да подам лично или да изпратя по пощата до съответното дипломатическо или консулско представителство на България.
 • По своя настоящ адрес, ако подам заявление по образец за това до общинската администрация по настоящия ми адрес не по-късно от 14 дни преди изборите.
 • Заявление по образец за включване в избирателен списък мога да подам и в случай, че неправомерно съм изваден от него. Заявлението до кмета на община, респ. на район, кметство или кметски наместник подавам пред общинската администрация по постоянния ми адрес в срок от 7 дни преди изборния ден.
 • Мога да бъда допуснат в избирателния списък в деня на гласуването. Това става от секционната комисия по постоянния ми адрес при предостaвяне на валиден документ за самоличност и само когато не фигурирам в „забранителния списък”. В него са посочени лицата, поставени под запрещение, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и на които е било прието заявлението за гласуване по настоящ адрес или в чужбина. Ако ми бъде отказано вписване, мога да обжалвам отказа в 2-дневен срок пред съответния административен съд. Решението на съда е окончателно.
 • Kогато имам трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК/НЕЛК, които не ми позволяват да упражнявам избирателното си право в изборното помещение, мога да гласувам с подвижна избирателна урна, като заявя желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец , подписано от мен саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинската администрация по постоянния ми адрес. Ако пропусна този срок, мога да подам най-късно до 5 дни преди изборите заявление за гласуване с подвижна избирателна урна, ако в населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
 • Kогато съм с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, мога да гласувам в специално определената секция, която е означена с табели и други обозначителни знаци, и се намира на първия етаж (партера) на сградата, където се произвежда гласуването. Такава табела и знаци се поставят и на входа на сградата, така че да ме насочат към избирателната секция.

Важно: Когато съм студент или ученик редовно обучение в град, различен от този, където е постоянният ми адрес, имам право да подам гласа си:

 • В която и да е от избирателните секции в града, където уча.
 • Имам право да подам гласа си и в секция по настоящия ми адрес, като подам заявление за вписване в списък по настоящ адрес до общинската администрация по настоящия ми адрес. Срокът за подаване е 25 дни преди деня на изборите.

Как да заявя своето желание за гласуване на изборите, когато съм извън страната?

 • Трябва да заявя желанието си да гласувам пред  дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;
 • да подам заявление по образец, подписано саморъчно не по–късно от 30 дни преди датата на изборите;
 • заявлението мога да подам лично или с писмо, а може и сканирано, като го изпратя на електронната поща на дипломатическото или консулското представителство.

(За допълнителна информация относно гласуване извън страната мога да науча като посетя официалния сайт на Външно министерство на Република България.)

Какви документи да нося, когато гласувам?

За да гласувам, трябва да представя документ за самоличност (лична карта или личен (зелен) паспорт за тези граждани, които имат право да НЕ сменят личните си документи съгласно Закона).

 • Ако срокът на валидност на документа ми за самоличност е изтекъл или ако документът ми е изгубен, откраднат или унищожен и е в период на подновяване, трябва да представя удостоверение от МВР за издаване на нов такъв.
 • Ако съм студент/ученик и искам да гласувам в града, където уча, трябва да нося със себе си редовно заверена студентска/ученическа книжка. Попълвам на място и декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място (Такава декларация попълвам и когато съм с увреждания на опорно-двигателния апарат/зрението и гласувам в специално определена избирателна секция).

Актуализирал: Йоана Мирчева

 • Източници

  Изборен кодекс (ИК):

  чл. 3 от ИК – относно кой може да гласува;

  чл.10 – относно гласуване на инвалид;

  чл.41 – относно изборната ми секция;

  чл.16 – относно гласуване в чужбина;

  чл.27 – относно дописване на избирателен списък;

  чл.45 – относно обжалването на отказа за дописване на избирателния списък;

  чл.36 – относно гласуване по настоящ адрес;

  чл.54 – относно избирателните списъци;

  чл.220 – относно изборния ден;

  чл.263– относно документите, необходими за гласуване;

  чл. 241 – относно гласуване от студент;

  чл. 395 – относно правото на гласуване

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии