Какво трябва да знам за Съда на ЕС?

Знам, че Европейският съюз има свой собствен съд. Знам също, че този съд се намира в Люксембург. Не съм много наясно какво точно се случва там, но мога да науча от следващите редове. Защо е нужно да има Съд на ЕС? Основната задача на Съда е да: гарантира еднаквото прилагане на правото на Европейския съюз … Continue reading Какво трябва да знам за Съда на ЕС?