Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на отпуск за изпълнение на лични ангажименти

Автор:
Правото ми на отпуск за изпълнение на лични ангажименти

Необходимо е да поискам да ми бъде разрешено да ползвам този вид отпуск, като работодателят няма право на преценка дали и кога да разреши ползването му. За целта трябва да подам писмена молба за отпуск, към която да приложа документ, който да удостовери действителното настъпване на някое от горепосочените основания за отпуск (например копие от акт за смърт – за отпуск в случай на смърт на близък роднина; копие от съдебната призовка, от която да е видно, че съм редовно призован – в случай на отпуск за участие в правораздаването и др.)

Ще получа ли възнаграждение за дните, в които съм отсъствал?

Отговорът е положителен, възнаграждение се дължи най-често от работодателя, но не във всички случаи.

 • В случаите, в които ползвам отпуск поради смърт на близък роднина, кръводаряване или встъпване в брак, работодателят следва да ми изплати възнаграждение за дните, в които не съм бил на работа според уговореното в колективен трудов договор или в споразумение между мен и работодателя. Колективният трудов договор е договор между работодателя ми и синдикалните организации. Сключва се обикновено и с участието на работниците, като целта му е осигуряването на по-добри условия на труд. Той е задължителен за сключилите го и в него може да се уреждат въпроси, които ги няма в закона./li>
 • Когато участвам в заседания на специален орган за преговори или когато работодателят ми ме е предизвестил за прекратяване на трудовия ми договор, възнаграждението се изплаща винаги от работодателя и се определя от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който трябва да съм работил най-малко 10 дни. По същия начин се изчислява и възнаграждението, което се дължи на служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и на бременна служителка, която трябва да се прегледа в работно време.
 • Възнагражденията във всички останали от горепосочените случаи се дължи по ред, определен в специални закони. Така например: ако съм общински съветник, за участие в заседание на общинския съвет ще получа възнаграждение, определено  според Закон за  местното самоуправление и местната администрация, а ако бъда призован като свидетел пред български съд, възнаграждението ми ще се определя от съответно гражданския, административния или наказателния процесуален закон.

Актуализира Милена Бояджиева

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 157, КТ – относно правото на отпуск за изпълнение на лични задължения;

  чл. 177, КТ – относно начина на определяне на възнаграждение за някои от случаите на отпуск за изпълнение на лични, семейни и граждански задължения.

  § Наредбата за работното време, почивките и отпуските  (НРВПО):

  чл. 50, НРВПО – относно времето за ползване на отпуските по чл. 157 ал. 1 т.1, т.2, т.3, КТ.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии