Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Билет за любителски риболов. Как да ловя риба законно?

Автор:
Билет за любителски риболов. Как да ловя риба законно?

Любител рибар съм! Обожавам да съм сред природата и да разпускам до водата, независимо от сезона. С пожелание за спорен улов, нека видим как законно да се наслаждавам на хобито си.

Къде мога да ловя законно риба?

Местата, на които мога като любител рибар да ловя риба, са изчерпателно посочени в закона:

 • българският участък на река Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море;
 • крайдунавските и крайморските езера и блата, вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита,  баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите;
 • изкуствените водни обекти и специализираните обекти за аквакултури;

Какви са условията, за да ловя риба законно?

 

За да мога необезпокояван да ловя риба, трябва да имам билет за любителски риболов. Без такъв билет мога да  ловя риба във водите на Черно море, но само ако спазвам правилата за опазване на рибните ресурси.

Къде мога да получа билет?

Мога да се обърна към териториалните звена на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и риболовните сдружения.

Каква е процедурата?

Не е сложно: подавам заявление за издаване на билет и заплащам съответната такса за билета. Удобно! Заявяването и плащането мога  да извърша и по електронен път чрез страницата на ИАРА. След попълване на съответните данни, отбелязване на срока на действие, подпечатване и подписване от служителя, получавам билета си.

Важно! Ако изгубя, унищожа или повредя билета си, длъжен съм в 5-дневен срок да уведомя органа, който го е издал, а той ми издава дубликат и отбелязва това обстоятелство върху билета. Ако не сигнализирам, билетът ми се обявява за невалиден.

Може да ми се откаже издаване на билет, ако не съм предоставил някой от необходимите документи.

Колко ще ми струва?

Таксите са както следва:

 • за седмичен билет- 4 лева;
 • за месечен билет – 8 лева;
 • за шестмесечен билет- 15 лева;
 • за годишен билет – 25 лева;
 • за издаване на дубликат-  2 лева.

Като член на риболовно сдружение получавам 20 % намаление от таксата, на само срещу представяне на  валидна членска карта.

И няколко специални случаи:

 • Билет за малолетни –  докато навърша 14 години, имам право на  безплатен риболовен билет. Заявлението за издаване се подава от законния ми представител и към него се прилага заверено копие от акта ми за раждане.
 • Билет за непълнолетни – ако съм на възраст между 14 и 18 години, заплащам  50% от таксите.
 • Билет за хора в зряла възраст – ако съм над 60- годишна възраст(за жените) и 65-годишна възраст (за мъжете), заплащам 50% от таксите.
 • Билет за хора с увреждания – Ако имам увреждания, също ползвам безплатен билет. Валидността му, докато навърша 65 години, съвпада със срока на документа, с който удостоверявам увреждането си. Ако увреждането ми е определено пожизнено, получавам безсрочен билет. Към заявлението за издаване прилагам и заверено копие от документ, удостоверяващ наличието на заболяване (напр. експертно решение на ТЕЛК).

 • Източници

  Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)

  чл. 3, ал. 2 – относно местата за законен риболов;

  чл. 22, ал. 1 – относно необходимостта от риболовен билет;

  чл. 22, ал. 4 – намаления за членовете на риболовни сдружения;

  чл. 23, ал. 1- относно риболова в Черно море без билет;

  чл. 23, ал. 2 – безплатен билет за малолетни;

  чл. 23, ал. 2, т. 2 – безплатен билет за хора с увреждания;

  чл. 23, ал. 3 – намаление за хора в зряла възраст и непълнолетни;

  Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

  чл. 3 – процедура за издаване на билет;

  чл. 3, ал. 5 – билет за хора с увреждания;

  чл. 3, ал. 9 – относно отказ за издаване на билет;

  чл. 4 – загуба, кражба повреда на риболовен билет;

  Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

  чл. 10 – такси за издаване/презаверка на  любителски билет за риболов;

  чл. 11 – такса за издаване на дубликат.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии