Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Дисциплинарните наказания и правата ми?*

Автор:
Дисциплинарните наказания и правата ми?*

Като работник или служител имам право да оспоря законността на уволнението ми пред работодателя или пред съда и да искам:

 • признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 • възстановяване на предишната ми работа;
 • парично обезщетение за времето, през което съм останал без работа поради уволнението, но за не повече от 6 месеца. Обезщетението е в размер на заплатата, която съм вземал като се приспаднат сумите, които съм получил от Бюрото по труда за шестте месеца;
 • поправка на основанието за уволнението ми вписано в трудовата ми книжка или в други документи.

Искова молба за оспорване на дисциплинарно наказание мога да подам в Районния съд по местонахождение (седалище) на работодателя ми. Съдът се задължава да разгледа молбата ми в 3-месечен срок от постъпването й.

Срокът за обжалване на дисциплинарно наказание „забележка” е едномесечен, а за „предупреждение за уволнение” и за „уволнение” е 2-месечен. Сроковете започват да текат от деня, в който ми е връчена заповедта за налагане на дисциплинарното наказание.

Съдебното производство по трудови дела е безплатно за мен като работник или служител, което означава, че не дължа държавни такси по него. Всички разноски по делото, включително хонорара на адвоката и държавната такса,  могат да бъдат присъдени на загубилата делото страна с решението на съда, ако бъде направено изрично искане за това.

 • Възстановяване на предишната ми работа: Когато бъда възстановен на предишната ми работа трябва да се явя на работа в двуседмичен срок от получаване на съобщението за това. Мога да не спазя този срок единствено по уважителни причини.
 • Вписване на отмяната на уволнението: Когато уволнението ми бъде признато за незаконно от работодателя ми или от съда, или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото ми правоотношение, настъпилата промяна се вписва в трудовата ми книжка. Вписването в трудовата ми книжка се извършва от работодателя, с когото съм бил в прекратено трудово правоотношение, а при отказ от негова страна – вписване се извършва от Инспекцията по труда, след направено искане от моя страна.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Милена Бояджиева

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 187 КТ относно виновните нарушения на трудовата дисциплина;

  чл. 189 КТ относно критериите за определяне на дисциплинарно наказание;

  чл. 190 КТ относно дисциплинарното уволнение;

  чл. 192 КТ относно органите, налагащи дисциплинарното наказание;

  чл. 193 КТ относно задълженията на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание;

  чл. 194 КТ относно сроковете за налагане на дисциплинарно наказание;

  чл. 195 КТ относно заповедта за дисциплинарно наказание;

  чл. 221, ал. 2 КТ относно обезщетението, което се дължи на работодателя при дисциплинарно наказание;

  чл. 333 КТ относно закрилата при уволнение;

  чл. 358 КТ относно давностните срокове.

  § Инспекция по труда;

  § Европейска социална харта.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии