Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Увеселителни паркове – устройство, безопасност и технически изисквания

Автор:
Увеселителни паркове – устройство, безопасност и технически изисквания

Любопитно!

Съгласно закона до всяко бънджи или бънджи и батути трябва да има теглилка за проверка теглото на потребителя.

Информационна табела относно ограниченията за потребители

Информационната табела на съоръжение в увеселителен парк, трябва за съдържа :

 • информация относно ограниченията за потребители (минимална възраст и/или минимална или максимална височина на потребителите; допустим брой лица за едно устройство; забрана за носене на остри или обемисти предмети (пръчки, чадъри и др.) или животни; опасност от повличане на шалове или дълги коси; забрана за навеждане навън, протягане на ръце и крака извън мястото за потребителя; забрана за пушене; забрана за достъп на лица под въздействието на алкохол или опиати; забрана за сядане, коленичене или стоене на парапетите и страничните стени на съоръжението; забрана за скачане от или на съоръжението по време на движение.)
 • име и адрес на собственика или ползвателя;
 • модел на съоръжението;

Важно! Съоръженията, които може да изложат на риск потребители с пейсмейкъри, със сърдечни заболявания, със здравословно състояние, което може да се влоши при ползване на съоръжението, както и бременни жени, се обозначават  допълнително с подходящи видими знаци за ограничаване на ползването им.

Кой и как осъществява контрол и поддръжка върху увеселителните обекти?

През времето на експлоатация собственикът/ползвателят на съоръженията в увеселителния обект носи отговорност за поддържането и изправността им. Той определя отговорник по експлоатацията и оператор на съоръженията.

Отговорникът извършва ежедневни прегледи на съореженията и техните елементи за установяване на повреди, които създават опасност за потребителите и персонала на обекта и нанася данните в дневник на съоръжението, който трябва да съдържа цялата релевантна за него информация.

Операторът наблюдава пряко всяко съоръжение през цялото време, когато то се ползва от потребителите; осигурява аварийното спиране и евакуация на потребителите на съоръжението; докладва при аварии и дефекти; недопуска пренатоварване на съоръженията с повече на брой ползватели.

Контрол върху състоянието на съоръженията в увеселителните паркове се извършва от лице за контрол въз основа на  писмен договор със собственика, съответно ползвателя на обекта.

Важно! Лице за контрол по смисъла на закона е лице/фирма, което е получило сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” за извършване на контрол за безопасност на съоръженията, и действа по възлагане на клиенти. (ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България)

Задължително контрол върху съоръженията се извършва от лице за контрол:

 • преди пускане в действие;
 • след ремонт, модификация или промяна, която влияе на целостта на съоръжението; след авария;
 • периодично: най-малко веднъж годишно на съоръженията първа категория (екстремни) и  най-малко веднъж на три години на останалите.

За извършения преглед се съставя доклад за състоянието на съоръжението.

Как мога да помогна аз като потребител?

Когато забележа, че дадено съоръжение е неизправно – липсва болт, предпазен колан и т.н., не се качвам на него с оглед моята безопасност. Добре е обаче да направя повече от това! Друг посетител на увеселителния обект, а не аз, може да се контузи или нарани, използвайки неизправното съоръжение. Затова винаги, когато констатирам проблем, трябва да сигнализирам на оператора на съоръжението или друг служител в непосредствена близост до съоръжението, за да бъде ограничен достъпът на потребители до извършването на проверка на изправността на съоръжението и евентуално, ако е необходим ремонт.

 • Източници

  Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти:

  чл. 5 – относно видовете съоръжения в увеселителните обекти;

  чл. 8 – 10 – относно техническата документация на съоръженията;

  чл. 11 – относно изискването за подробна ситуационна схема;

  чл. 13 – относно издаването на разрешение от главния архитект на общината;

  чл. 23 – 25 – относно служителите, поддържащи съоръженията;

  чл. 31 – относно безопасността на потребителите;

  чл. 34 – относно достъпа до увеселителния обект;

  чл. 37 – относно задължението за поставяне на информационни табели;

  чл. 38 – 40 – относно поддържането и ремонта на съоръженията;

  чл. 41 – 42 – относно контрола на съоръженията;

  • § 1, т. 4 – относно легалното определение за “лице за контрол”.

  Закон за устройство на територията (ЗУТ):

  чл. 56, ал. 6 ЗУТ – относно регулирането на материята;

  • § 5, т. 71 ЗУТ – относно легалното определение за “увеселителни обекти”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове