Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Осигурителен стаж. Какво трябва да зная?

Автор:
Осигурителен стаж. Какво трябва да зная?

Възможно е да ми бъде зачетен за осигурителен стаж и период от време, в който на практика поради една или друга причина осигурителни вноски за мен не са внасяни. Така за осигурителен стаж се зачита и времето, през което:

 • ползвам платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • ползвам платен или неплатен отпуск за: временна неработоспособност; отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • ползвам неплатения си отпуск до 30 работни дни през календарната година;
 • получавам обезщетение за безработица;
 • като самоосигуряващо се лице получавам обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. За целта трябва да съм се осигурявал за тези събития, разбира се. Така изброените периоди ми се зачитат за осигурителен стаж и тогава, когато не съм имал право да получавам обезщетение за тях. (Например: нямам право да получавам обезщетение  за майчинство, ако след 42-рия ден от раждането дам детето си за осиновяване.)
 • незаконно не съм допуснат до работа или съм отстранен от нея от работодателя си, както и когато съм отстранен и впоследствие възстановен (по определения в закона ред) на работа;
 • не съм работил, поради незаконно уволнение, признато за такова от компетентните органи. Периодът от датата на уволнението до възстановяването ми на работа се зачита за осигурителен стаж!
 • съм без работа, тъй като съм уволнен, поради това, че съм задържан от органите на властта. Впоследствие обаче не ме привличат като обвиняем, оправдан съм, наказателното производство е прекратено или се установява, че ми е наложено наказание лишаване от свобода без основание. За този период на ходене по мъките, ако не друго, поне ми се зачита осигурителен стаж!
 • съм трудоустроен, но не работя, защото работодателят ми не ми е предоставил подходяща работа. 
 • получавам обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Това са хипотезите, в които оставам без работа поради съкращаване на щата, намаляване на обема на работа и др. подобни. В тези случаи работодателят ми е длъжен да ми изплати обезщетение за времето, през което съм без работа, но не за повече от 1 месец. Именно този период ми се зачита като осигурителен стаж!

Как се изчислява осигурителният стаж?

Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За да ми бъде зачетена единица осигурителен стаж, е необходимо да съм работил при пълно работно време и да са внесени (или дължими) осигурителните вноски върху осигурителния ми доход. Той включва полученото, начислено, но неизплатено, както и неначисленото ми все още трудово възнаграждение. Нобходимо е също така осигурителсният ми доход да не е по-малък от минималния осигурителен доход за страната (определя се ежегодно чрез т. нар. осигурителни прагове по отрасли и категории на трудова дейност).

Ако съм самоосигуряващ се, за да ми се зачете единица осигурителен стаж, е достатъчно да съм си внесъл осигурителните вноски. Моят осигурителен стаж се изчислява само в месеци и години.

Добрата новина е, че не е нужно да се мъча да си изчислявам сам натрупания осигурителен стаж. Мога да поискам справка от Националния осигурителен институт. Освен това, различни счетоводни фирми предлагат оналйн калкулатори за изчисляване на осигурителен стаж, които могат да ми бъдат от полза.

Как мога да удостоверя осигурителния си стаж?

Когато за получаване на обезщетение или пенсия е необходимо да имам определен осигурителен стаж, мога да удостоверя размера му по следния начин:

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 2, ал. 1 – относно случаите, при които се отпускат обезщетения и пенсии от НОИ;

  чл. 4, ал. 4 във вр. с чл . 4, ал. 3, т. 2 във вр. с чл. 40, ал. 1 – относно правото на самоосигуряващите се да се осигуряват за общо заболяване и необходимия осигурителен стаж за обезщетение поради общо заболяване;

  чл. 9, ал. 1 – относно изчисляването на осигурителния стаж;

  чл. 9, ал. 2 и ал. 3 – относно приравнените на осигурителен стаж периоди.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 129 във вр. с чл. 5, ал. 1 КСО – относно задължението на работодателя да вася осигурителни вноски за своите работници/служители;

  чл. 163, ал. 5 във вр. с ал. 4 КТ – относно прекратяването правото на отпуск за бременност и раждане, респ. на обезщетението, ако след 42-ден детето бъде дадено за осиновяване;

  чл. 222, ал. 1 – относно задължението на работодателя да изплати обезщетение при съкращаване на щата и други подобни хипотези, предвидени в КТ.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):

  чл.37, ал. 1 – относно понятието осигурителен стаж;

  чл. 40, ал. 1 – относно начините за удостоверяване на натрупан осигурителен стаж.

  Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР):

  Чл. 1, ал. 1, т. 2 – относно възможността за удостоверяване на осигурителен стаж по съдебен ред.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии