Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правата ми при нощен труд или работа на смени?

Автор:
Какви са правата ми при нощен труд или работа на смени?

Кой труд е нощен? Каква защита ми дава законът при полагането на труд? Какви права имам в тази връзка? Много от нас са си задавали тези въпроси било защото им се е налагало да остават на работа до късно вечер, било защото работата им предполага заетост именно в късните часове (напр. в нощни заведения).

Нощен труд

На първо място е важно да се изясни кой труд е нощен. Ако съм пълнолетен, за нощен се счита трудът, полаган от мен между 22:00 и 6:00 ч. Същите са времевите граници и ако съм на възраст между 16 и 18 г. За лицата на възраст под 16 години пък, като нощен се определя трудът, полаган в отрязъка  от 20:00 до 6:00 ч. Трябва да имаме предвид, че нормалната продължителност на работното време презнощта е не повече от 35 часа седмично при 5-дневна работна седмица, т. е. до 7 часа на денонощие. Полаганият извън тези граници нощен труд е извънреден.

Ако съм:

  1. непълнолетен;
  2. бременна или в напреднал етапна лечение ин-витро;
  3. майка (респ. осиновителка) на дете до 6-годишна възраст;
  4. майка (респ. осиновителка), грижеща се за дете с увреждане (без значение е възрастта на детето – достатъчно е да не е навършило 18 години);
  5. трудоустроен (работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия);
  6. продължаващ образованието си работник

По отношение на мен се разпростира забраната за полагане на нощен труд. Ако попадам сред лицата, изброени в т. 1 и 2, тази забрана е абсолютна и при никакви обстоятелства не е допустимо да полагам нощен труд. Всяка заповед на работодателя ми в този смисъл е незаконосъобразна и аз не следва да я изпълнявам.  Ако обаче съм сред лицата, посочени в т. 3 – 6, и дам изричното си съгласие за това, забраната може да бъде преодоляна. За майки на деца до 6-годишна възраст или грижещи се за дете с увреждане, както и за трудоустроени, има изискване съгласието да е дадено писмено. За трудоустроените има и едно допълнително изискване – това да не се отразява неблагоприятно за здравето ми, като тази преценка се прави в заключение на здравните органи. Дори и да съм дал такова съгласие, имам право да го оттегля писмено до три дни преди датата, от която не желая вече да полагам нощен труд. Възможно е този срок да не бъде спазен, ако основателни причини го налагат (напр. трудоустроен съм и здравословното ми състояние се е влошило, поради което не мога вече да полагам нощен труд).

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии