Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как мога най-бързо да напусна работа?

Автор:
Как мога най-бързо да напусна работа?

Какви обезщетения ми се дължат, ако напусна без предизвестие?

 • В случаите по т. 2, 3 и 4 по-горе работодателят следва да ми изплати обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за срока на предизвестието, ако работя по безсрочен трудов договор. Ако трудовият ми договор е срочен, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което съм останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение.
 • Ако съм напуснал на основанието, посочено в т. 1 и имам най-малко 5 години трудов стаж, работодателят ми дължи обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. За да получа такова плащане, трябва още през последните 5 години трудов стаж да не съм получавал обезщетение на същото основание.
 • Ако към момента на прекратяване на трудовото правоотношение съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, имам право на обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако съм работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж, обезщетението е с по-голям размер – равняващ се на брутното ми трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Такова обезщетение мога да получа само веднъж и ако вече съм се възползвал от тази възможност, е недопустимо да го търся втори път.
 • Във всички случаи ми се дължи обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

Дори да не е налице някое от основанията за напускане без предизвестие, винаги мога да напусна с отправяне на писмено предизвестие до работодателя си. Това предизвестие може да звучи по следния начин: „Уважаеми/а Г-не/Г-жо, с настоящото заявление Ви отправям предизвестие за прекратяване на трудовото ни правоотношение по смисъла на чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда.” Тук други действия от моя страна не са необходими – с изтичане срока на предизвестието отношенията ми с работодателя се считат за прекратени, като той трябва да оформи и да ми предаде трудовата книжка. Срокът на това предизвестие за безсрочен трудов договор обичайно е 30 календарни дни. Възможно е в трудовия ми договор да е определен по-дълъг срок, който обаче в никакъв случай не може да надвишава 3 месеца. Ако пък работя по срочен договор, законът предвижда 3-месечен срок на предизвестието (освен ако остава по-кратък период от време до изтичане на уговорения срок). В случай че не искам да спазя този срок, а предпочитам веднага да напусна, ще се наложи да заплатя на работодателя си обезщетение, равняващо се на уговореното брутно трудово възнаграждение за срока на предизвестието.

В случай че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени, мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Петър Кьосев

Актуализира: Боряна Русева

 • Източници

  § Кодекс на труда
  чл. 327 – относно основанията за прекратяване не трудов договор от работника без предизвестие;
  чл.221 и чл.222–  относно обезщетенията, които работодателят дължи на работника при прекратяване на договора на основание чл.327;
  чл.222 ал.3 – относно дължимото обезщетение при прекратяване на трудов договор поради пенсиониране;
  чл.224 – относно обезщетението, дължимо за неизползван годишен отпуск;
  чл.220 – относно срока за предизвестие за прекратяване на трудов договор
  чл. 326 – относно прекратяването трудовия договор с писмено предизвестие;
  § Трудово право. Васил Мръчков;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии