Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам да сложа табела на моя търговски обект

Автор:
Искам да сложа табела на моя търговски обект

Сложих табела с името на магазина си върху фасадата на блока, в който се намира, но съседите ми направиха проблем. След като се допитах, установих, че не съм спазил следните изисквания и процедури при поставянето й, които на пръв поглед само изглеждаха сложни и задължаващи, а всъщност не са.

Кога мога да поставя рекламна табела?

На първо място, наистина мога да поставя такава „табела“, означаваща името на магазина ми (или какъвто и да е друг търговски обект – заведение, физьорски салон и т. н.), върху фасадата на блока, където се намира последният. Има обаче и някои особености, с които трябва да се съобразя, тъй като законът ми го налага. Трябва да започна с обстоятелството, че не мога да слагам безразборно, където пожелая и каквато реша табела. За нейните размери и местоположение са посочени изисквания. В тази връзка, ако на територията на Столична община съм решил да поставя табела върху козирката или навеса, намиращи се над обекта ми, който е на партера, табелата не може да стои по-високо от 1 м.от тази козирка или навес, а така също и не може да закрива каквито и да било отвори по фасадата. Или, при същия случай – когато моят обект се намира на нивото на улицата, табелата не може да се издава от фасадата на сградата на повече от 0,15м. Съществува едно изключение в тази връзка, ако я поставя на височина над 2,50 м над улицата, табелата ми ще може да стърчи извън фасадата, но само до 1,50 м от нея.

Процедура за поставяне на табели

След като установих в какви размери може да е табелата, разбрах и как трябва да я узаконя. Защото не мога да я поставя, без да имам разрешение от района на общината, в която се намира обектът ми. То се получава от главния архитект на съответния район.

Важно! Тук следва да се отбележи, че за табели, чийто размер е до 0,25 м2 , намиращи се на нивото на партера и успоредно на стената, не се иска разрешение от никой държавен орган и мога да поставям такива свободно. Вземам обаче предвид факта, че ако това се случва в жилищна сграда, блок или друга сграда с режим на етажна собственост, трябва все пак да получа разрешението на съседите си. 

Обратно на табелите, за които се иска разрешение от главния архитект на района. Как  всъщност става процедурата по получаване на такова разрешение? Преди въобще да отида в общината, трябва да се свържа с проектантска фирма – в интернет мога да намеря много такива, която да изготви дизайна и проект на моята табела. След получаването му, комплектовам документи със заявление (обикновено такова ми дават директно в общината да попълня на място) и с някакъв документ за собственост или ползване – това най-често е договор за наем на помещението или нотариален акт за покупко-продажба, ако притежавам имота лично.

Важно! Отново е редно да се отбележи, че ако искам да поставя табела в сграда с режим на етажна собственост, към документите за общината, трябва да прибавя писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от табелата площ или изричното им писмено съгласие.

След като подам документите, чакам единствено разрешението. Веднъж след като го получа, мога спокойно да монтирам табелата на мястото, на което желая. Ако искам да разрасна бизнеса си, бих могъл да сложа и друг вид табела, която да указва точното местонахождение на моя обект, а не само такава, указваща името и/или вида му (например Кафе-аперитив „Слънце“). Подобна мога да сложа на близкото кръстовище, за да е ясно на клиентите ми накъде да се насочат, ако го търсят. На тази указателно-информационна табела мога да сложа каквито искам пояснения – името на обекта ми или името и насочваща стрелка, или името и брой метри разстояние, само логото ми и стрелка – възможностите са много. Не може да съдържа обаче рекламно послание. Хубаво е да знам, че на една улица не мога да сложа повече от две такива указателни табели – по една за всяка от посоките на движение, а общият брой на тези табели, свързани с моя обект, може да бъде максимум до шест. В случая органът, който ми дава разрешението, е кметът на общината (например за София – кметът на Столична община), а не на района (например, р-н Триадица, гр. София), в който се намира обектът ми.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

  • чл. 48, ал. 3 от НПОРИМДЕРДТСО– относно височината за поставяне на табелите над козирки и навеси;
  • чл. 48, ал. 4 от НПОРИМДЕРДТСО– относно височината за поставяне на табелите в други случаи, различни от горния;
  • чл. 49, ал. 4 от НПОРИМДЕРДТСО– за случаите, когато не се изисква одобрение на главния архитект на района за поставяне на табела над търговския обект
  • чл. 57, ал. 4 от Закона за устройство на територията – относно необходимостта от предоставяне на съгласие на ЕС за поставяне на табели върху фасада на сгради с такъв режим
  • чл. 52 от НПОРИМДЕРДТСО– относно съдържанието на информационно-указателните табели
  • чл. 53 от НПОРИМДЕРДТСО– относно максимално допустимия брой информационно-указателни табели за един търговски обект

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Милена Бояджиева

Милена Бояджиева

автор

За Милена pravatami.bg е начинът гражданите да научат и по-важното - да разберат своите права и задължения по един лесен, приятен и полезен начин.

Свързани статии