Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми като артист-изпълнител

Автор:
Правата ми като артист-изпълнител

Трябва да знам, че имам право на възнаграждение за всеки вид използване на изпълнението ми и за всяко поредно използване. При вторично използване на звукозаписи възнаграждението се разпределя между мен и продуцента на звукозаписа, като размерът му се определя съгласно уговореното помежду ни в договора. Законът ми предоставя и правото на допълнително възнаграждение, когато съм преотстъпил правото си на продуцент да използва звукозапис с мое изпълнение. Това възнаграждение ми се дължи за всяка календарна година след 50-тата година от публикуване на записа. Предварителния отказ от това право е недействителен.

Ако аз съм участник в колективно изпълнение, като например хор, ансамбъл, оркестър и т.н. по преценка на мен и на останалите участници в групата, може да упълномощим едно лице, което да дава разрешение за използване на нашето изпълнение. Ако съм страна по трудово правоотношение, във връзка с правата ми на артист – изпълнител поначало разрешение за изпълнение се дава от моя работодател. Но, ако желая, мога да уговоря и друго в трудовия си договор.

Правата, които ми предоставя законът, възникват за мен от датата на моето изпълнение. Но трябва да знам. че те са ограничени със срок от 50г. след датата на изпълнението ми.

Какви задължения възникват за мен като артист-изпълнител:

 • да не накърнявам авторските права на автора върху произведението(чл. 72а  ЗАПСП) Ако аз съм пианист, правата, които ми дава законът, се отнасят до моето изпълнение в концертна зала, а не върху мелодията, създадена с ноти.
 • да не предоставям правото на други лица да записват и разпространяват моето изпълнение. Важно!!! Такова задължение възниква за мен само когато е уговорено в договора и за не повече от 5 г.

Мога да предоставя чрез упълномощаване упражняването на имуществените ми права на организация за колективно управление на права. Така ще стана неин член и тя ще бъде посредник между мен и лицата, които искат да се ползват от моето изпълнение. Трябва да знам обаче, че организацията удържа за себе си част от приходите. Организацията ме представлява и защитава пред съда и всички административни органи. Такива организации са например: БИА (Българска изпълнителска асоциация) – дружество за колективно управление на правата на артистите изпълнители; НАЗИП (Национална асоциация за защита на изпълнителски права); ПРОФОН (дружество за колективно управление на сродни права в музиката), МУЗИКАУТОР (организация на автори и музикални издатели за управление на авторски права).

Какво да правя в случай, че правата ми са нарушени?

 • Мога да поискам от нарушилия правата ми да преустанови нарушението и да поправи или обезщети вредите, ако такива са настъпили, като ми заплати например възнаграждението, което ми се дължи, ако е използвал моето изпълнение, без да има това право
 • Ако опитът ми за доброволно решаване на възникнал проблем не даде резултат, мога да потърся съдействието на адвокат за защита на правата ми по съдебен ред.

(*) От рубриката “Стани автор”

Автор: Делина Чонова
Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

  чл. 19 ЗАПСП във връзка с чл. 84 ЗАПСП – относно правото на възнаграждение за всеки вид използване на изпълнението

  чл. 72а ЗАПСП – относно забраната за накърняване на авторските права

  чл. 73 ЗАПСП – относно колективните организации за управление на права

  чл. 74 ЗАПСП – относно легалното определение за артист-изпълнител

  чл. 75, ал. 1 ЗАПСП – относно правото на име на артиста-изпълнител, както и правото за запазване целостта и неизменяемостта на изпълнението

  чл. 75, ал. 2 ЗАПСП –относно неотчуждаемостта на правото на име, както и отчуждаемостта на правото на запазване на целостта и неизменяемостта на изпълнението

  чл. 76, ал. 1 ЗАПСП – относно правото на предоставяне на изпълнението срещу възнаграждение

  чл. 76, ал. 2 ЗАПСП – относно задължителната писмена форма на договора за изпълнение, както и относно начина на определяне на възнаграждението

  чл. 76, ал 3 ЗАПСП – относно уговорката за разрешаване от изпълнителя и други лица да разпространяват изпълнението му

  чл. 77 ЗАПСП – относно вторичното използване на звукозаписи

  чл. 77а ЗАПСП – относно допълнителното възнаграждение

  чл. 79 ЗАПСП – относно правото на упълномощаване на едно лице от група или ансамбъл да представлява останалите участници

  чл. 81 ЗАПСП – относно разрешение в рамките на трудово правоотношение

  чл. 82 ЗАПСП – относно продължителността на срока на правата

  чл. 84 ЗАПСП – препращаща норма към определени авторски права, отнасящи се и до артистите-изпълнители

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове