Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как мога да получа целева помощ за отопление

Автор:
Как мога да получа целева помощ за отопление

На база на анкетата се изготвя мотивиран доклад, съдържащ предложение за отпускане или отказ на целева помощ. В 7-дни от изготвянето му директорът на дирекцията/упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Тя ми се връчва до 14 дни от издаването й, като мога да я обжалвам пред директора в 7 дневен срок.

Отпускане (предоставяне) на помощта за отопление

С оглед вида на използваното отопление, целевата помощ се отпуска по следния ред:

 • топлоенергия, електроенергия и природен газ – парите се изплащат на мен;

Важно! Eлектроразпределителните дружества уведомяват районната дирекция за наличие на неразплатени в срок задължения за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.

 • твърдо гориво – парите се изплащат:
 1. на мен или
 2. на търговец на твърдо гориво (само ако в заявление-декларацията изрично съм избрал този начин) след представяне на фактура, в която задължително е вписан номерът на заповедта за помощта.

Целевата помощ се отпуска за ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й и до 31 януари – за месеците януари, февруари и март.

За топлоенергия целевата помощ се превежда ежемесечно на топлофикационното дружество.

Важно! При затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на регионалната дирекция може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление.

Недобросъвестно получаване/използване на помощта

По сигнал или по преценка на директора на районната дирекция може да ми бъде направена проверка за недобросъвестно получаване/използване на помощта. Получил съм недобросъвестно помощта, ако например съм посочил неверни данни в заявлението-декларация. Недобросъвестно използване на помощта ще е налице пък, ако съм получил средства за отопление с електроенергия и още в края на декември ЕРП ми спре тока за неплащане на сметките. Ако се потвърди нарушението ще трябва да възстановя отпуснатите средства заедно със законната лихва. При неизползване по предназначение ще бъда лишен от правото да получа целевата помощ за отопление и през следващия отоплителен сезон. Мога да обжалвам заповедта в 7-дневен срок.

Важно! При промяна в посочените от мен обстоятелства, не по-късно от 1 месец трябва да уведомя за нея.

А ако се нуждая от повече информация по въпроса?

Повече информация за отпускане на целевата помощ за отопление мога да потърсяна тел. 0 800 88 01, всеки ден, от 08.00 до 18.30 ч. Въпрос мога да задам и чрез рубриката “Въпроси и отговори” на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Образец на заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Закон за социалното подпомагане (ЗСП):

  чл. 12, ал. 3 и § 1, т. 10 ДР ЗСП – относно определяне на гарантиран минимален доход;

  чл. 13 ЗСП – относно процедурата по кандидатстване за помощта;

  чл. 14 – 15 ЗСП – относно недобросъвестното използване на помощта;

  1, т. 11 ЗСП – легално определение за социална анкета.

  Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП):

  чл. 10 ППЗСП – относно условията за отпускане на помощта;

  чл. 11 ППЗСП – относно кой няма право на помощ;

  чл. 27 ППЗСП – относно процедурата по кандидатстване за помощта.

  Наредба РД-07-5 от 16 май 2008 г.за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление:

  чл. 3, ал. 3 – относно размера на помощта за отопление;

  чл. 4 – относно процедурата по кандидатстване за помощта;

  чл. 4а и 5 – относно отпускането на помощта;

  чл. 6 – относно недобросъвестното използване на помощта;

  2 ДР – определение за отоплителен сезон.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии