Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за договора за консигнация?

Автор:
Какво трябва да знам за договора за консигнация?

Никъде законът не ни “упътва” какво като текст трябва да съдържа договорът за консигнация. Като всеки договор обаче и той има своето съществено съдържание, което ще рече, че в текста на споразумението задължително трябва да намерят място  уговорки относно стоките, цената, срока. Добре би било обаче освен “минимума”, с оглед избягването на неясноти и недоразумения с моя съконтрахент да включим клаузи относно начина на предаване на стоките, разноските по предаването, преминаването на риска, начина на плащане на възнаграждението, начина на отчитане на приходите от сделките по реализация на стоките, прекратяването на договора и евентуални неустойки.

Какви са правата ми?

Като консигнант имам следните Права:

 • предадените от мен стоки да бъдат съхранявани при необходимите с оглед тяхното състояние и вид условия, напр. изработените от мен фигурки от стъкло трябва да са подредени в специални кутии, както и да бъдат взети всички необходими мерки за тяхната безопасност, напр. СОТ в помещението с картините;
 • да бъда незабавно уведомен, ако в предадените от мен стоки настъпи промяна, която би ги обезценила. В този случай е добре да знам, че консигнаторът може да ги продаде на цена по – ниска от договорената, ако с това ще ме предпази от по-големи загуби.
 • да бъда уведомен, ако третото лице по сделката не изпълни задълженията си по сделката по реализация, напр. не плати цената.
 • консигнаторът да сключи сделката по реализация на стоката при максимално благоприятни с оглед пазарната обстановка условия, като ако му провърви и сключи същата при още по-благоприятни условия, то полученото “над” пак си е за мен;
 • да получавам отчет от консигнатора относно реализацията на предадените от мен стоки на пазара;
 • да не приема резултата от сключената от консигнатора сделка по реализация на стоките, ако той се е отклонил от поръчката, освен ако отклонението не е било необходимо за запазване на интересите ми, не е могъл предварително да иска моето съгласие или невреме да получи отговора на отправеното към мен питане.

Какви са задълженията ми?

Еех, освен права, по договора имам и задължения. Ето какви са те:

 • да предам стоките на консигнатора. Обикновено самото предаване се удостоверява с приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от подписания между нас договор и съдържа информация относно вида и количеството стоки, техните индивидуализиращи белези и начални недостатъци (ако има такива);
 • да заплатя в срок уговореното възнаграждение на консигнатора – най-често то се определя като процент от цената, на която е реализирана на пазара предадената от мен стока, напр. 30 % от стойността, на която е продадена картината с лодките, но по желание на страните е възможно и да се посочи конкретна сума. По отношение на срока – най-често възнаграждението се изплаща във фиксиран като дни срок от деня, на който консигнаторът е превел/отчел сумата, получена при продажбата на предадената от мен стока.
 • да обезщетя консигнатора за всички вреди и всички допълнително понесени разходи във връзка със запазване на стоките и сключване на сделките по реализацията им на пазара.
 • да приема поетите от консигнатора задължения по сделките по реализация на стоките;
 • да си взема обратно стоките/изделията, които не са били продадени, освен ако не сме се договорили те да бъда продавани през нов период. Какво се случва, ако не направя това.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии