Какво ми се случва?

Творческа натура съм и отдавам времето си на изкуството – рисувам картини и изработвам различни произведения – бижута от камъни и мъниста, фигурки от дърво, а, когато съвсем ме завладее музата, вая и скулптури. И макар хората около мен постоянно да ми натякват да спра да се занимавам с това и да си намеря стабилна работа, аз продължавам да плувам срещу течението. Нямам странични източници на средства и се замислям как да реализирам сътвореното от мен на пазара, без обаче  аз самият да се занимавам с търговска дейност.

Договор за консигнация

Поразпитах насам – натам и разбрах, че решението на моите “терзания” се нарича договор за консигнация. Какво представлява този договор? С договора за консигнация аз, като консигнант, предавам на едно лице, наречено консигнатор, определена стока, напр. картината с корабите, която нарисувах преди месец, в неговия склад или магазин, за да я продаде от свое име, но за моя сметка в течение на определен срок срещу възнаграждение. Какво ще рече “от свое име, но за моя сметка”? Това означава, че за тези, които купуват картината, продавач е лицето, на което предавам стоката. Tе нямат търговски отношения с мен и аз не влизам в пряк контакт с тях, а продавачът, от своя страна, ми отчита приходите от продаденото. Иначе казано, при консигнацията са налице три сделки:

  • първата, наречена учредителна, с която “натоварвам” консигнатора да продава стоките от свое име за моя сметка;
  • втората, изпълнителна, по която аз не съм страна – това е самата сделка по реализация на предадената от мен стока и се сключва между консигнатора и купувача;
  • третата, отчетна, с която консигнаторът ми прехвърля полученото от купувача по изпълнителната сделка, в случая сумата, която е заплатена при покупката на създаденото от мен произведение.

Предмет на договора

Предмет на този договор може да бъде единствено и само продажбата на стоки срещу възнаграждение, но не и извършването на други действия. Ако такива са предвидени, напр. консигнаторът да прехвърли от мое име авторските права върху произведението, то значи имам пред себе си договор за поръчка.

Форма и срок на договора

Договорът за консигнация не е законово уреден и никъде няма поставено изискване за форма, в която трябва да бъде сключен. Да, обаче аз предавам конретни стоки и с консигнатора се уговаряме за възнаграждение.  Ако, да не дава Господ, възникнат разногласия, как ще се разберем?! По тази причина, с оглед по-лесното доказване при евентуален бъдещ спор, е желателно да сключим договора в писмена форма.

Какви уговорки трябва да съдържа договорът?