2017-06-16 Правото ми на рекламация | Page 2 of 2 | pravatami.bg

Правото ми на рекламация

След като направя рекламацията (устно или писмено), трябва да се уверя, че е вписана в регистъра за рекламации и да поискам входящ номер. След вписването търговецът има 30-дневен срок:

 • да замени стоката с нова или
 • да я ремонтира (да я преведе в състоянието, за което съм заплатил) – извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Ако се окаже, че нито едно от двете не е възможно,  то имам право:

 • да получа обратно парите си;
 • на отбив от цената.

След като рекламацията ми бъде удовлетворена,  имам право да получа от търговеца документ за това.

При отказ на продавача да уважи рекламацията, имам право:

 • да подам жалба до управителя на търговския обект или на фирмата;
 • да подам жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗП е длъжна да се произнесе в срок от 30 дни);
 • да заведа съдебен иск срещу търговеца, като имам право и на обезщетение за вреди, претърпени в следствие от дефекта на стоката (гръмнал бойлер) или ако съм направил някакви лични разходи за отстраняване на проблема (закупуване на алтернативна стока).

Независимо, коя възможност ще избера, нека не забравям да приложа всички документи  – касова бележка, писмен отказа за рекламация, отговор от жалбата ми до управителя и т.н.

Всяко споразумение или договор сключено между мен и продавача, което ограничава или изключва гореспоменатите права е нищожно и не трябва да се съобразявам с него.

Телефон на потребителя – 0700 111 22

 • Източници

  § Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 108  – относно срока на рекламация;

  чл. 111, ал. 1 – относно споразумението за ограничаване/изюклчване на правата по ЗЗП;

  чл. 112, ал. 1 вр. чл. 113 – относно видовете права на рекламация.

  чл. 125, ал. 4 – относно удостоверяващите покупката документи.

  чл. 115 ал. 1 – относно срока за рекламация.

  чл. 108  – относно срока на рекламация.

  чл. 117-121 – относно търговската гаранция.

  чл. 123, ал. 1 – относно търговската гаранция и потребителската гаранция.

  чл. 127, ал. 4 in fine ЗЗП – относно мястото на рекламация.

  чл. 127 ал. 4 – относно времето за приемане на рекламация.

  чл. 113, ал. 2 – относно вписването и права при рекламацията.

  чл. 113, ал. 3 – права на рекламация.

  чл. 128, ал. 2 – документ за рекламацията.

  чл. 178 вр. чл.180 вр. чл. 161м, ал. 1 – относно жалбите в КЗК.

  чл. 111, ал. 1 – относно споразумението за ограничаване/изключване на правата по ЗЗП.

Към първа страница

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове