Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Преференциално паркиране на хора с увреждания

Автор:
Преференциално паркиране на хора с увреждания

След като съм се сдобила с картата мога да ползвам определени улеснения при паркирането. Това се отнася не само за мен и личната ми кола, но и всяка друга кола, която към момента при и по време на паркирането ме обслужва лично и непосредствено.

 • Най-благоприятното е правото ми да паркирам безплатно до 4 часа в зоните за почасово платено паркиране и общинските паркинги. Местата за тази цел са специално обозначени с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид” и по правило се намират до най-достъпните входове. В случай, че не мога да намеря предназначено за целта място, следва да паркирам като всички останали срещу заплащане. Към момента, при този вид паркиране не е предвидено да се вади безплатен талон с обозначаване на времето на спиране. Това обаче не означава, че контрольорите в “Синя/Зелена зона” не си записват сами необходимата информация. Понякога дори оставят бележки с часа върху чистачките. А след изтичането им и аз ставам нарушител въпреки специалната карта.
 • Следващата привилегия е правото ми на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг-място на превозното ми средство до сградата, в която живея. Мога да ползвам тази привилегия при условие, че нямам собствен гараж, ППС-то е моя собственост или съпружеска имуществена общност, или е собственост или закупено на лизинг от мой родител, настойник или попечител, и адресът на регистрация на автомобила съвпада с този на дома ми. Предназначеното за целта място се обозначава с пътен знак за брой места, на които се забранява престой и паркиране, и знак, указващ, че се извършва принудително преместване на ППС. На гърба на знаците със стикер се указва регистрационния номер на автомобила, номерът на разрешителната заповед и срока й.

NB! Не трябва да забравям, че когато използвам картата за преференциално паркиране, задължително трябва да я поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.

Разбира се, ако не изпълнявам условията по използване на картата подлежа на санкциониране. Така ППС-то ми, паркирано върху специално обозначено място за автомобили, превозващи хора с увреждания, може да бъде принудително преместено, например ако съм просрочила времето, картата ми е изтекла или използвам чужда карта без аз да съм правоимащ. Мога да получа и глоба, ако си служа с документи или символи различни от картата по образец. А при установено неправомерно използване на картата тя може да ми бъде иззета и анулирана.

 • Източници

  Закон за движението по пътищата

  чл. 99 а – относно общата уредба;

  Приложение към чл. 99а, ал. 1 – относно образеца на картата за паркиране;

  Закон за интеграция на хората с увреждания

  1. т. 2 ДР  ЗИХУ – относно определение за “човек с трайно увреждане”;

  Наредба за организация на движението на територията на Столична община

  Раздел 3.1 – относно режима на преференциално паркиране;

  чл. 90, чл. 91 НОДТСО – относно критериите и условията за определяне на правоимащите лица;

  чл. 98, чл. 99 НОДТСО – относно контрола върху картите;

  Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

  § Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове