Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?

Автор:
Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?

6. Ако живея в жилище до втория (третия) етаж, мога да се освободя от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имам и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора от мен (например, ако асансьорът има повреда и не спира на моя етаж или вратите му не се отварят).

ВАЖНО: За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с глсуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

Например както са случаите за инвалиди, които трябва да заплащат разходи за вход (ток, асансьор, чистачка и др.), при положение че не напускат домовете си. Освобождаването им от заплащане на общите разходи става само с решение на общото събрание.

Отмяна на решение на общото събрание

Когато не съм съгласен с решението на общото събрание и го намирам за неправилно, мога да подам молба пред районния съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от получавнето на решението. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

Пояснения

1. Какво включват общите части при сгради с етажна собственост:

 • земята, върху която е построена сградата, дворът;
 • основите и външните ограждащи стени;
 • разделителните зидове между жилищата;
 • хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях);
 • междуетажните помещения, асансьорната шахта, и др.;
 • покривът, когато не е разделен на отделни складове или други помещения;
 • портиерското жилище, абонатните станции и помещенията за гражданска защита;
 • външните входни врати на сградата и вратите към към общите тавански и избени помещения;
 • главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби;
 • всичко, което по своето естество служи за общо ползване.

2. Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

 • Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците на една етажна собственост.
 • Средствата за фонда се набират ежемесечно от  собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната на човек.
 • Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и други разходи, определени с решение на общото събрание.

Актуализирал: Боряна Русева

 • Източници

  § Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

  чл. 6, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗУЕС – относно задълженията за заплащане на общи разходи;

  чл. 11 от ЗУЕС – относно правомощията на общото събрание;

  чл. 40 от ЗУЕС – отмяна на решението на общото събрание;

  чл. 48, ал. 6 от ЗУЕС – относно извършването на ремонт със собствени средства и материали;

  чл. 50 от ЗУЕС – относно фонд “Ремонт и обновяване”;

  чл. 51 от ЗУЕС – относно случаите, в които не се заплащат разходи;

  § Закона за собствеността:

  чл. 38 от ЗС – относно обхвата на общите части на етажната собственост.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове