konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

„Корупция“, „Политически назначения“, „Рушвети“, „Връзки“, „Наши хора“ и т.н. – обществото е чувствително, когато в медийното пространство станат публично известни факти за „провинили се“ държавни служители. И не без основание.

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Конституцията държавните служители са длъжни да вземат своите решения единствено въз основа на закона.

Защо те са „изпълнители на волята и интересите на нацията“? Държавните органи се формират въз основа на волята на народа, а държавните служители подпомагат органите при осъществяване на техните правомощия.

Гаранция за безпристрастност е изрично установеното изискване тези лица да бъдат политически неутрални – да не се ръководят от политически интереси. Условията, при които държавните служители могат да членуват в политически партии зависи от устройствения закон на съответния орган.

Пълен текст на Конституцията на Република България.